Zpět na: Chov matek

Lepidlo na opalitové značky - Syntetická pryskyřice - 2 ml

33,00 Kč
bez DPH: 27,27 Kč

Dostupnost: skladem
Kód zboží: H4789
Lepidlo na opalitové značky k označení včelí matky na bázi Syntetické pryskyřice. Barevné značky na včelí matky se lepí na hruď matek.

Lepidlo na opalitové značky - Syntetická pryskyřice - 2 ml

Lepidlo na opalitové značky k označení včelí matky na bázi Syntetické pryskyřice. Barevné značky na včelí matky se lepí na hruď matek.

Upozornění na nebezpečí:
H226 Hořlavá kapalina.
H315 Dráždí kůži.
H317 může způsobit alergické reakce na kůži.

Bezpečnostní instrukce:
Veškeré kontaminované oblečení okamžitě svlékněte. Pokud se necítíte dobře, vyhledejte lékařskou pomoc.
Vyvarujte se vdechování výparů. Přesuňte osobu na čerstvý vzduch. Pokud potíže přetrvávají, poraďte se s lékařem.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění vyhledejte lékaře.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. navštivte lékaře.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Musíte se přihlásit, abyste mohli hodnotit. Přihlásit se

Naposledy navštíveno

Lepidlo na opalitové značky - Syntetická pryskyřice - 2 ml
33,00 Kč

Dostupnost: skladem