Srpen

V srpnových dnech se již nedá očekávat větší snůška nektaru. Výjimku tvoří silná medovicová snůška, hlavně pak ve vyšších nadmořských polohách. Také doznívají jetelové snůšky ze semenářských ploch. Protože potřebujeme udržet velký rozsah plodování, aby bylo včelstvo dostatečně silné pro zimování, staráme se o zásobení včel cukerným roztokem. U slabších včelstev, která obývají jeden nástavek (plodiště), by nemělo množství zásob klesnout pod 7 kg. U silných včelstev, která obývají dva nástavky, dodáváme velké množství zásob již začátkem srpna. Včelstva, která nemají dostatek zásob omezují plodování, a zvyšuje se u nich slídivost.

Pokud jste ještě nezahájili krmení, můžete za příznivých podmínek vytočit ještě poslední, velice kvalitní jetelový med. Tento med však mívá vyšší podíl vody. Pokud jsme krmení zahájili, a ještě se začala objevovat tato snůška, krmení omezíme, a sledujeme množství zásob v úlech. Podíl květového medu v zásobách včelstva není vůbec na závadu. Stále však máme na paměti, že slabá včelstva by měla mít na zimu alespoň 14 kg zásob, silnější včelstva 20 kg a ta nejsilnější včelstva pak až 28 kg zásob. Pozor si naopak musíme dát na medovicové snůšky, které nejsou pro zimování včel žádoucí. Pokud medovicová snůška pokračuje i v průběhu srpna, začneme intenzivně dokrmovat, aby podíl medovicového medu v úlu co nejvíce klesl. Tento med se můžeme také pokusit z prostoru budoucího zimování včel odstranit. Včelař také musí dbát na to, aby dokrmoval kvalitním cukrem. Pokud bude, ve snaze ušetřit, krmit včely nerafinovaným cukrem, může to mít stejný efekt jako medovicové zásoby. V zimních měsících způsobí přeplnění výkalového vaku včel. Bude-li pak zima dlouhá a tuhá, můžeme čekat velké úhyny včel.

Medníky a medníkové nástavky rušíme vždy před zahájením krmení, abychom z posledních odebíraných rámků vytočili med a ne cukerné zásoby. Všechny odebrané prvky je potřeba roztřídit, a špatné kusy vyřadit. Vyřazené souše, které jsou tmavé až černé uložíme k pozdějšímu vytavení vosku. To je však vhodné udělat, až déle, protože včely jsou silně přitahovány vůní par. Poškozené a nedostavěné stěny, které také vyřadíme můžeme poslat některé zpracovatelské firmě, která dosahuje mnohem vyšších výnosů. Nebudeme tak muset skladovat tyto vyřazené kusy a starat se o ochranu proti housenkám zavíječů.

Na co by se nemělo zapomenout

 

Do 15. srpna doručit sekretariátu ÚV ČSV originály (nebo úředně ověřené kopie) dokladů o pořízení zařízení pro kočování včelstev v rámci opatření racionalizace kočování včelstev.

 

Do 15. srpna doručit sekretariátu ÚV ČSV oznámení o stanovišti včelstev včetně situačního náčrtu s uvedením počtu a postavení včelstev.

 

Do 20. srpna doručit sekretariátu ÚV ČSV originály dokladů (nebo úředně ověřené kopie)  prokazujících pořízení zařízení v rámci technické pomoci podle nařízení vlády.

 

Do 20. srpna doručit sekretariátu ÚV ČSV originály dokladů (nebo úředně ověřené kopie)  prokazujících počet zakoupených nástavkových úlů.

 

Do 20. srpna chovatel matek doručí sekretariátu ÚV ČSV seznamy odběratelů matek a jejich množství.

You have no rights to post comments