Včelařské
potřeby

Včelařské potřeby

Včelařské prodejny:
PRAHA
RADVÁNOVICE

Adresa sídla:
JaHan s.r.o. Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191

Email:
objednavky@vceliobchod.cz

Telefon:
+420 724 937 999

×
 x 

Košík je prázdný

Voda v medu

Problematika vody v medu je ve včelařství celkem diskutované téma. Rád bych tyto materiály doplnil o zkušenost, která se může týkat především včelařů provozujících vícenástavkové včelařství jedná se o souvislost mezi hustotou medu a kvalitou obsednutí úlového prostoru včelami. Nejeden nástavkový včelař totiž zjišťuje, že tradiční poučka “vytáčet jen plně zavíčkované plásty” nemusí být zárukou získání bezpečně hustého medu.

Otázka vody v medu byla podrobně analyzována MVDr. Zdeňkem Klímou na jedné z jeho přednášek, kterou je možné shlédnout na youtube.com. Dovolím si zde jeden ze závěrů výše jmenovaného ve stručnosti shrnout a ilustrovat ho vlastní zkušeností. Ve svém příspěvku pan Klíma mj. uvádí, že neadekvátní rozšiřování úlového prostoru při vícenástavkovém včelaření může vést k menšímu soustředění včel na medných plástech, a tím k celkově slabší ventilaci vody z přinesené sladiny. Z vlastní praxe vím, že včely i větší přidané prostory ve snůšce vystaví, zanesou a zavíčkují; vytočený med však může být řídký, s obsahem vody 19 % i vyšším, a to i pod víčky. Jednou z cest k nápravě může být uvážený rozsah a načasování rozšiřování úlového prostoru tak, aby bylo zajištěno jeho dostatečné obsednutí včelami a tím i vyvětrání vody z medu. Já osobně včelařím převážně v nástavkových úlech míry Langstroth 3/4, z nostalgie mám pak na jiném stanovišti několik včelstev umístěných v úlech s kombinovanou rámkovou mírou 37 x 30 (plodiště

Domníval jsem se tedy, že za vyšším podílem vody v Langstrothech je především intenzivní průběh snůšky z řepky a medník) a 37 x 15 (polonástavek), které jsem zdědil po svém včelařském učiteli, a které se od klasických dvouprostorových úlů liší vlastně jen jedním dodatečným polonástavkem. Od začátku jsem sledoval značné rozdíly v hustotě získaného medu, a přičítal je rozdílným snůškovým podmínkám: v dosahu Langstrothů je pravidelné dostatek kulturních plodin, naopak včelstva ve 37 x 30 sbírají jen v divoké krajině. Domníval jsem se tedy, že za vyšším podílem vody v Langstrothech je především intenzivní průběh snůšky z řepky. Zaráželo mě však, že jsem na stanovišti s Langstrothy (ve srovnání s druhým stanovištěm) dosahoval relativně řidšího medu i na lípě, byť už ne tak řídkého jako na řepce. Také jsem si všímal, jak se liší obsah zavíčkovaného medu na plástech podle jejich umístění v nástavku: ve středu bývá jednoznačně hustší než na okraji, zvláště pokud se tam převěšoval plod.

Po zhlédnutí výše uvedené přednášky jsem si svá pozorování dal do širších souvislostí. Poslední dva roky rozšiřuji Langstrothy mnohem opatrněji než dříve, třebaže to vyžaduje bedlivější kontrolu rojení. Na kvalitě medu se to projevilo okamžitě a výrazně - med vytáčím dostatečně hustý, a to i ten nejranější, rozdíly mezi stanovišti se téměř srovnaly. Výhody nástavkového včelaření jsou nesporné - rozšiřovat úlový prostor je však potřeba provádět citlivě, ve správný čas a ve správných proporcích.

Z časopisu včelařství Zdeněk Bělohlávek

Partneři

VČELIN - VČELařská INzerce
Včelařská inzerce
Informace o Včelařství
Včelařské potřeby a prodejna
Včelařská inzerce
Eshop zemědělské potřeby

JAK NA DOTACE? Máme dostatek mezistěn skladem i bez nutnosti měnit za vosk.

Včelařské potřeby vhodné pro EU dotace 2016. Vykupujeme vosk za 190 Kč/kg a měníme za mezistěny s doplatkem 30 Kč/kg. Vosk nově vykupujeme i přímo z vašeho domova. Více zde!

Novinky a aktuality

Vzhledem k požadavkům našich zákazníků zvyšujeme výkupní cenu vosku na 210 Kč/kg. Výměna mezistěn za 35 Kč/kg. Mezistěny jsou vyráběny výhradně v České republice z vosku, který vykoupíme od českých včelařů.


TOP