Tangenciální i zvratné medomety s elektromotorem na 230 Voltů.

Medomety na 230V

Medomet Mellarius 2 r. s 230V el. pohonem P40Medomet Mellarius 2 r. s 230V el. pohonem P40
14 535,00 Kč

Dostupnost: skladem
Medomet Mellarius 4 r. s 230V el. pohonem P43Medomet Mellarius 4 r. s 230V el. pohonem P43
16 999,00 Kč

Dostupnost:
Medomet Mellarius MaxiLine 4 r. s 230V el. pohonem s německým košem P52Medomet Mellarius 3 r. s 230V el. pohonem P52
21 400,00 Kč

Dostupnost: skladem
Medomet Mellarius MaxiLine 6 r. s 230V el. pohonem P64Medomet Mellarius MaxiLine 6 r. s 230V el. pohonem P64
22 905,00 Kč

Dostupnost: skladem
Medomet Mellarius 4 r. zvratný, 230V - P76Medomet Mellarius 4 r. zvratný, 230V - P76
Medomet Mellarius MaxiLine 3/9 r. N ruční s velkou klikou P52Medomet Mellarius MaxiLine 3/9 N r. s 230V el. pohonem P52
Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 2 r. s 230V el. pohonem P40Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 2 r. s 230V el. pohonem P40
Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 3 r. s 230V el. pohonem P40Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 3 r. s 230V el. pohonem P40
Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 3 r. s 230V el. pohonem P52Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 3 r. s 230V el. pohonem P52
21 500,00 Kč
Výpust

Dostupnost: skladem
Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 4 r. s 230V el. pohonem P52Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 4 r. s 230V el. pohonem P52
22 500,00 Kč
Výpust

Dostupnost: skladem
Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 5/10 r. s 230V el. pohonem P52Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 5/10 r. s 230V el. pohonem P52
23 200,00 Kč
Výpust

Dostupnost: skladem
Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 3/9 r. s 230V el. pohonem P52Medomet s nádobou Mellarius OptiLine 3/9 r. s 230V el. pohonem P52
22 500,00 Kč
Výpust

Dostupnost: skladem
Medomet Mellarius 3 r. s 230V el. pohonem P40Medomet Mellarius 3 r. s 230V el. pohonem P40
14 965,00 Kč

Dostupnost: skladem
Medomet Mellarius 4 r. s 230V el. pohonem P43Medomet Mellarius 4 r. s 230V el. pohonem P43
16 185,00 Kč

Dostupnost:
Medomet Mellarius 3 r. s 230V el. pohonem P52Medomet Mellarius 3 r. s 230V el. pohonem P52
18 100,00 Kč

Dostupnost: skladem
Medomet Mellarius 3/9 r. P s 230V el. pohonem P52Medomet Mellarius 3/9 r. P s 230V el. pohonem P52
18 499,00 Kč

Dostupnost: skladem
Medomet Mellarius 4 r. s 230V el. pohonem bez hřídele P52Medomet Mellarius 3 r. s 230V el. pohonem P52
20 500,00 Kč

Dostupnost:
Medomet Mellarius 4 r. s 230V el. pohonem bez hřídele P52Medomet Mellarius 4 r. s 230V el. pohonem bez hřídele P64
22 705,00 Kč

Dostupnost: skladem
Medomet Mellarius 4 r. s 230V el. pohonem P64Medomet Mellarius 4 r. s 230V el. pohonem P64
21 705,00 Kč

Dostupnost:
Medomet Mellarius ProLine 4 r. s 230V el. pohonem P66Medomet Mellarius ProLine 4 r. s 230V el. pohonem P66
21 350,00 Kč

Dostupnost:
Medomet Mellarius 5 r. s 230V el. pohonem P52Medomet Mellarius 5 r. s 230V el. pohonem P52
18 899,00 Kč

Dostupnost: skladem
Medomet Mellarius 5 r. s 230V el. pohonem P52Medomet Mellarius 5 r. s 230V el. pohonem P64
19 930,00 Kč

Dostupnost:
Medomet Lysoň Clasic 4 r. zvratný automat elektrický 230V P72 36x26Medomet Lysoň Clasic 4 r. zvratný automat elektrický 230V P72 36x26
42 700,00 Kč

Dostupnost:
Medomet Lysoň Clasic 4 r. zvratný automat elektrický 230V P72 36x26Medomet Lysoň Clasic 4 r. zvratný automat elektrický 230V P72 36x26
43 400,00 Kč

Dostupnost:
Strana 1 z 3