Projekt:

CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002006 FVE JaHan je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je výstavba FVE o nominálním výkonu 49,95 kWp (bez akumulace) na objektu provozovny firmy JaHan s.r.o., na adrese Újezd pod Troskami, č. p. 65.

Dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny z fondů evropské unie