https://www.jahan.cz/images/1/varroa-clanek-cerven-01.jpg

Varroa, varroarezistence a varroatolerance

Představa včelstev, která by snášela přítomnost roztoče Varroa destructor, tedy byla vůči němu varroatolerantní, nebo dokonce odolná vůči jeho napadení a dalšímu množení, tedy varroarezistentní, je snem mnoha včelařů. Nemuseli by pak provádět monitoring ani léčit či přijímat technologická opatření ke snížení napadení včelstev roztočem. Také by nemuseli mít obavy z reziduí použitých léčiv v medu. Otázkou však zůstává, jakou cenu bychom za splnění tohoto snu museli zaplatit.

https://www.jahan.c/images/1/dotace-pro-vcelare-23-27.jpg

Včelařské dotace pro roky 2023-2027

28. února 2023 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nové Nařízení vlády č. 53/2023 Sb., týkající se podmínek pro realizaci opatření ve včelařství a nabývající účinnosti od 1. března 2023.

Podle tiskového oznámení Ministerstva zemědělství ČR, vydaného u příležitosti schválení tohoto nařízení, bude v období do roku 2027 možné včelařům žádat každý rok o finanční podporu ve výši až 110 milionů korun. Polovina podpory bude pocházet z rozpočtu Evropské unie a druhá polovina z národního rozpočtu České republiky.

Změnil se název nařízení vlády. Dříve „Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh“, nyní „Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství“.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/vcely-samortarky-24-01.jpg

Jak připravit domeček a hnízdiště pro včely samotářky?

Kromě včely medonosné existuje u nás přes 600 dalších druhů včel, které jsou nazývány samotářky. Včela medonosná žije ve společenství matky, dělnic a trubců, zatímco samotářky žijí po oplození samy. Obývají různé přírodní dutiny a mohou také využívat uměle vyrobená hnízdiště, která připomínají přirozené úkryty.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kopulace-vcel-24.jpg

Duchovní vývoj včelaře.

Včelaři, kteří nespoléhají pouze na jednoduché odpovědi na komplexní otázky světa, se nevyhnou klíčovému zamyšlení nad smyslem včelaření: Proč se věnuji včelám a jaký hlubší smysl má tento vztah?

Pro některé je včelaření součástí rodinné tradice, jiní v něm nacházejí způsob, jak zajistit živobytí pro sebe a své blízké. Najdeme snad lepší odměnu za práci včelaře než je lahodný med, plný přírody a zdraví? Mnozí v chovu včel také hledají harmonii se životním prostředím a zákony přírody, nebo v něm nalézají útočiště před hektickým světem, kde mohou být sami se svými včelami. Existuje spousta dalších důvodů... V těchto úvahách se skrývá mnoho pravdy. Ale co tedy představuje vyšší pravdu, tedy duchovní rozměr této činnosti? Ten je odhalen pouze těm nejzamýšlivějším a svobodně smýšlejícím včelařům, kteří včelaří s láskou a otevírají svá srdce moudrosti.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kalendarium-brezen-24.jpg

Není barva jako barva - barvířské rostliny

Používání barvících rostlin je praktikou našich předků již od nepaměti. Dokázali při barvení látek pomocí těchto rostlin vytvořit nejrůznější odstíny a tóny. Samozřejmě dnes se hlavně používají syntetická barviva, ale pokud chcete, můžete se vrátit k přírodě. Ze rostlin lze totiž získat všechny možné barvy a odstíny a přidáváním různých přísad můžete dokonce z jedné rostliny získat řadu barev a odstínů.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/clanky-medomety-jahan-24.jpg

Jak vybrat vhodný medomet?

Pro každého moderního včelaře je pořízení medometu nevyhnutelné. Jakmile se někdo rozhodne pro chov včel, medomet rychle přerůstá v jedno z klíčových zařízení. Proto je důležité, aby jste výběr medometu byl pečlivě zvážili. Dostupné typy medometů

Existují tři základní typy medometů: tangenciální, radiální a reverzní (kazetové). V systémech pro odvíčkování a stáčení medu jsou často používány horizontální medomety, které jsou vysoce efektivní. Tato zařízení jsou doporučena primárně pro velké včelařské operace s několika stovkami úlů, které se zaměřují na produkci medu. V našem článku se však budeme soustředit především na výše zmíněné tři základní typy.

Červen zlomový měsíc pro včelstva i včelaře

V červnu jsou včelstva v plné síle. Plodiště je zakladeno na maximum a v ideálním případě máme první snůšku již vytočenou a včelstva plní medníky další snůškou, především z maliníku, lípy a medovicovou.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/skola-nasavrky-clanek-01.jpg

Včelařské učiliště v Nasavrkách - obor včelař

Včelařské učiliště v Nasavrkách na Chrudimsku nabízí tříleté vzdělávání v oboru včelařství. Tato škola slavila minulý rok sedmdesáté výročí od svého založení a mezi studenty a absolventy je známá pod zkratkou NASA. Zájem o tříleté dálkové studium na této škole projevují nejen ti, kteří mají ukončenou základní školu nebo vyučení v jiném oboru, ale také absolventi středních škol s maturitou a vysokých škol různých oborů.

Pomůže inhalace úlového earosolu v léčení


V současném světě je člověk stále častěji vystaven obrovským stresům. Dostavuje se vyčerpání, klesá odolnost organismu vůči nemocem. Obracíme se k přírodě, která byla a doposud je nápomocná. Jednou z populárních a neustále se rozvíjejících léčebných metod je apiterapie. Jsou to včely a jejich dary, které pomáhají regenerovat naše tělo a duši. Mezi včelí produkty, které se již tradičné používají k léčení, patří med, propolis, mateří kašička, pyl, včelí vosk, včelí jed. Jejich užití je všestranné. Působí preventivně, podporují a stimulují organismus a funkci jeho imunitního systému. Nové se také uvádí vyzařování energie a její využití člověkem a v neposlední řadě inhalace úlového aerosolu.

Strana 1 z 7