https://www.jahan.cz/images/1/inverty-pro-vcely-24-cer1.jpg

Inverty pro krmení včel a krmítka

Při včelaření je klíčové zajistit, aby měli okřídlení pracanti vždy dostatek potravy. K tomu slouží krmné inverty a krmítka, které hrají zásadní roli v udržení zdraví a správného vývoje včel. Tento komplexní průvodce vám poskytne všechny potřebné informace o krmných invertech a krmítkách, usnadňujících podávání potravy.

Základy krmení včel: inverty a krmítka

Krmení včel je důležitou součástí jejich chovu, zejména v obdobích, kdy je nedostatek nektaru. Včelí invert se podává prostřednictvím speciálních krmítek a jeho hlavním účelem je zajistit včelám nezbytné živiny. V následujících kapitolách se dozvíte podstatné informace o krmení včel invertem, jeho významu a roli, kterou hrají krmítka a tekuté krmivo.

https://www.jahan.cz/images/1/vcelarske-ochranne-pomucky-jahan-24.jpg

Včelařské ochranné pomůcky

Cesta od primitivních ochranných pomůcek k moderním včelařským oděvům.

Historie včelařského oblečení je fascinující a ukazuje, jak se ochranné oděvy pro včelaře vyvíjely po staletí. Pojďme se podívat na jednotlivé etapy této evoluce, která vedla k dnešním efektivním a stylovým včelařským oděvům.

První krůčky ve včelařství

Kořeny včelařství sahají až do starověkých civilizací, jako byly Egypt, Řecko a Řím. V té době se včelaři museli obejít bez moderních ochranných pomůcek a spoléhali na primitivní metody, jako je používání kouře k uklidnění včel. O chránící oděvy se tehdy ještě moc neuvažovalo.

https://www.jahan.c/images/1/dotace-pro-vcelare-23-27.jpg

Včelařské dotace pro roky 2023-2027

28. února 2023 bylo ve Sbírce zákonů publikováno nové Nařízení vlády č. 53/2023 Sb., týkající se podmínek pro realizaci opatření ve včelařství a nabývající účinnosti od 1. března 2023.

Podle tiskového oznámení Ministerstva zemědělství ČR, vydaného u příležitosti schválení tohoto nařízení, bude v období do roku 2027 možné včelařům žádat každý rok o finanční podporu ve výši až 110 milionů korun. Polovina podpory bude pocházet z rozpočtu Evropské unie a druhá polovina z národního rozpočtu České republiky.

Změnil se název nařízení vlády. Dříve „Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh“, nyní „Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství“.

https://www.jahan.cz/images/1/silikonove-formy-na-svicky-24-jahan.jpg

Silikonové formy na svíčky a jak je používat?

Silikonové formy na svíčky představují skvělý nástroj, který výrazně zjednodušuje proces jejich výroby. V tomto článku se důkladně podíváme na to, co silikonové formy na svíčky jsou, jaké druhy jsou na trhu dostupné, jak je správně používat a jak vybrat tu ideální pro vaše potřeby.

Co jsou silikonové formy na svíčky a proč si je vybrat?

Formy na svíčky jsou nástroje speciálně navržené pro odlévání svíček různých tvarů a velikostí. Mezi nejoblíbenějšími typy na trhu vynikají silikonové formy na svíčky. Tyto formy usnadňují a zrychlují proces výroby, a navíc poskytují vysokou přesnost výsledného produktu. V následujících kapitolách se podrobněji podíváme na silikonové formy, jejich výhody a porovnáme je s jinými metodami výroby svíček.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/kopulace-vcel-24.jpg

Duchovní vývoj včelaře.

Včelaři, kteří nespoléhají pouze na jednoduché odpovědi na komplexní otázky světa, se nevyhnou klíčovému zamyšlení nad smyslem včelaření: Proč se věnuji včelám a jaký hlubší smysl má tento vztah?

Pro některé je včelaření součástí rodinné tradice, jiní v něm nacházejí způsob, jak zajistit živobytí pro sebe a své blízké. Najdeme snad lepší odměnu za práci včelaře než je lahodný med, plný přírody a zdraví? Mnozí v chovu včel také hledají harmonii se životním prostředím a zákony přírody, nebo v něm nalézají útočiště před hektickým světem, kde mohou být sami se svými včelami. Existuje spousta dalších důvodů... V těchto úvahách se skrývá mnoho pravdy. Ale co tedy představuje vyšší pravdu, tedy duchovní rozměr této činnosti? Ten je odhalen pouze těm nejzamýšlivějším a svobodně smýšlejícím včelařům, kteří včelaří s láskou a otevírají svá srdce moudrosti.

https://www.jahan.cz/images/1/clanek-oddelky-cerven24-01.jpg

Chov a tvorba včelstev pomocí oddělků

Existuje mnoho důvodů pro rozchov včelstev, především v kontextu současných extrémních úhynů včelstev, což představuje klíčovou cestu k co nejrychlejšímu obnovení a stabilizaci včelstev v České republice.

Úroveň ztrát včelstev byla publikována v dubnovém čísle časopisu Včelařství (č. 4/2023, str. 109). Předsedkyně Mgr. Jarmila Machová uvádí šokující číslo – 251 000 včelstev, která mohla za normálních přírodních podmínek přežít. Z ekonomického hlediska je tato ztráta značná. Při průměrné ceně produkčního včelstva cca 5 000 korun se celkové ztráty vyšplhají na 1 255 000 000 korun (251 000 x 5 000 = 1 255 000 000). Hodnota ztráty při opylovací činnosti je téměř nevyčíslitelná.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/clanky-medomety-jahan-24.jpg

Jak vybrat vhodný medomet?

Pro každého moderního včelaře je pořízení medometu nevyhnutelné. Jakmile se někdo rozhodne pro chov včel, medomet rychle přerůstá v jedno z klíčových zařízení. Proto je důležité, aby jste výběr medometu byl pečlivě zvážili. Dostupné typy medometů

Existují tři základní typy medometů: tangenciální, radiální a reverzní (kazetové). V systémech pro odvíčkování a stáčení medu jsou často používány horizontální medomety, které jsou vysoce efektivní. Tato zařízení jsou doporučena primárně pro velké včelařské operace s několika stovkami úlů, které se zaměřují na produkci medu. V našem článku se však budeme soustředit především na výše zmíněné tři základní typy.

https://www.jahan.cz/images/1/varroa-clanek-cerven-01.jpg

Varroa, varroarezistence a varroatolerance

Představa včelstev, která by snášela přítomnost roztoče Varroa destructor, tedy byla vůči němu varroatolerantní, nebo dokonce odolná vůči jeho napadení a dalšímu množení, tedy varroarezistentní, je snem mnoha včelařů. Nemuseli by pak provádět monitoring ani léčit či přijímat technologická opatření ke snížení napadení včelstev roztočem. Také by nemuseli mít obavy z reziduí použitých léčiv v medu. Otázkou však zůstává, jakou cenu bychom za splnění tohoto snu museli zaplatit.

https://www.vceliobchod.cz/images/1/skola-nasavrky-clanek-01.jpg

Včelařské učiliště v Nasavrkách - obor včelař

Včelařské učiliště v Nasavrkách na Chrudimsku nabízí tříleté vzdělávání v oboru včelařství. Tato škola slavila minulý rok sedmdesáté výročí od svého založení a mezi studenty a absolventy je známá pod zkratkou NASA. Zájem o tříleté dálkové studium na této škole projevují nejen ti, kteří mají ukončenou základní školu nebo vyučení v jiném oboru, ale také absolventi středních škol s maturitou a vysokých škol různých oborů.

Strana 1 z 7