Včelařské
potřeby

Včelařské potřeby

Včelařské prodejny:
PRAHA
RADVÁNOVICE

Adresa sídla:
JaHan s.r.o. Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191

Email:
objednavky@vceliobchod.cz

Telefon:
+420 724 937 999

×
 x 

Košík je prázdný

Září - vhodné období pro poslední výměny matek

Září je na včelnicích ve znamení postupně klesající aktivity včelstev. Snůška je již nepravděpodobná a proto se zaměřujeme na kontrolu množství zásob a jejich doplnění. Září můžeme využít k výměně matek, které se během včelařské sezóny neosvědčily.

Pozdní snůšky

Snůšky se vyskytují jen okrajově a pro včelstva již většinou nemají velký význam. Nicméně jsou místa, kde na přelomu srpna a září přichází pravidelná snůška ze zlatobýlu kanadského. Nejvíc se vyskytuje na povrchu nerekultivovaných hald a výsypek v průmyslových aglomeracích a na náspech podél železničních tratí. Zlatobýl se dobře uchytí tam, kde není trvalý travní povrch. Je to trvalka, která dosahuje výšky až 110 cm, kvete žlutě a v případě rozšíření na velkých plochách může za slunečného září poskytnout středně silnou snůšku. Vybavuje se mi článek ze Včelařství zhruba před 25 lety. Svou zkušenost v něm popsal jeden lékař z Ostravy. Včelařil v Dadantech a během srpna včelstva zakrmil tak, aby polonástavky se zpracovanými zásobami stihl ze včelstev odebrat před začátkem květu zlatobýlu. Místo nich nasadil polonástavky se soušemi a nechal do nich včelstva uložit tuto pozdní snůšku. Po jejím ukončeni polonástavek s medem odebral a nahradil jej opět polonástavkem se zpracovanými zásobami. Uváděl tehdy, že průměrný výnos snůšky ze zlatobýlu dosahoval až 15 kg na včelstvo. Nutno upozornit, že jde opravdu jen o výjimečné lokality. Letos je dokonce kvetení zlatobýlu v předstihu o 2-3 týdny ve srovnání s minulými lety. Mnozí včelaři si ještě pamatují na zářijovou snůšku v roce 2002. Začala v posledním týdnu v srpnu a trvala až do poloviny října. Byla to melicitózní snůška a vyskytovala se na většině území republiky. Zimní generace létavek se na této snůšce upracovala a úly včetně plodišť byty zaplněny zkrystalizovaným medem. Následnou zimu nepřežilo přes 50 % včelstev. Tato pozdní snůška ve svém důsledku způsobila škodu srovnatelnou s nejhoršími varroázními roky.

Kontrola množství zásob a dokrmení Je-li září tradičně bez výrazné snůšky, kontrolujeme množství zásob, případně dokrmujeme poslední dávkou cukru a včelstva zazimujeme. Množství potřebných zásob na zimu je velmi individuální. Záleží na síle včelstva, geografické poloze stanoviště a zkušenostech včelaře. Obecně lze říci, že je lépe více nakrmit na podzim, než na jaře dokrmovat včelstva, kterým se množství zásob snížilo na minimum. Při krmení je důležité vzít v úvahu množství zásob, které mělo včelstvo před začátkem krmení. V tomto roce byla na většině území vydatná jen jarní snůška a lze předpokládat, že většina včelstev měla vlastních zásob málo. Proto budeme letos muset dodat zásob více než v jiných letech.

Zářijová výměna matek Září je obdobím, které můžeme využít k výměně matek. Na včelnicích je již poměrně klidněji. Včelstva mají již své zásoby z větší části uloženy a díky postupnému klesání teplot se snižuje i intenzita slídění létavek. Toto období je pro výměnu matek velice příznivé. Nevíme přesně proč. Zda je to dříve uvedenými okolnostmi, či rapidním úbytkem trubců ve včelstvech, případně „vědomím“ včelstev, že náhradní matka by se již neoplodnila? Ať tak či tak, skutečnost je taková, že úspěšnost zářijových výměn matek se pohybuje nad 95% hranicí.

K výměně přednostně vybíráme matky tříleté a starší. U nich je jisté, že v příštím roce již nebudou schopny zajistit plnohodnotný rozvoj včelstva. U mladších matek přistupujeme k výměně těch, které mají agresívní potomstvo či jsou při práci| ve včelstvech výrazně neklidné. Stejně tak vyměňujeme matky, které nebyly schopny přivést včelstvo do jarní snůšky v plné kondici. Pokud máme.ve včelstvech mladé matky, které si včelstvo odchovalo díky vyrojení, bez váhání je vyměníme taky. Pokud bychom je ve včelstvech ponechali, jen bychom v jejich genetické výbavě posílili vlohy pro rojení. V následujícím roce bychom zpočátku měli radost, jak takovéto včelstvo jde krásně rychle do síly, ale velice pravděpodobně by se vyrojilo ještě dříve než letos. Proto opravdu neváhejme s výměnou rojivých matek.

Pro výměnu matek můžeme zvolit jakoukoliv metodu, se kterou máme nejlepší osobní zkušenost. O to víc platí v září zásada, že starou matku zamáčkneme těsně před vložením nové matky do včelstva. Děláme to hlavně proto, abychom nenechávali včelstvo dlouho osiřelé a nevystavovali jej tak zbytečně dlouho slídícím létavkám z ostatních včelstev. Mně se v tomto období osvědčilo používat metodu přidávání matek vyjídací klíckou, která ale posouvá vyvedení matky z klícky přibližně o 2 dny. A to díky dvojité vrstvě novin, kterými omotám konec klícky s těstovou zátkou. Než si dělnice noviny „přečtou“, dojde ke kontaktu matky s dělnicemi skrze pletivo klícky a po 2-3 dnech si včelstvo matku bezpečně vyvede z klícky ven. Není radno kontrolovat stav přijetí matky dřív než za týden. Tady se nic neuspěchá. Včelstvo potřebuje na spojení s novou matkou klid. V dobé výměny matek je důležité již na včelnici nekrmit a neprovádět zásahy, které by mohly podněcovat zvýšenou slídivost včel. To vše by mohlo negativné ovlivnit úspěšnost přidání matek do včelstev.

Zářijová výměna nevyhovujících matek nás odmění názornou ukázkou změny chování včelstev během postupujícího jara. Od začátku dubna do konce května bude postupně mladá generace včel nahrazovat odcházející zimující generaci a zároveň se ve včelstvu začnou projevovat vlastnosti, které vloží do svého potomstva mladá matka. Pro vnímavého včelaře je tento přerod největší odměnou.

Ing. Pavel Cimala,
chovatel matek Camica Cimala. 

Partneři

VČELIN - VČELařská INzerce
Včelařská inzerce
Informace o Včelařství
Včelařské potřeby a prodejna
Včelařská inzerce
Eshop zemědělské potřeby

JAK NA DOTACE? Máme dostatek mezistěn skladem i bez nutnosti měnit za vosk.

Včelařské potřeby vhodné pro EU dotace 2016. Vykupujeme vosk za 190 Kč/kg a měníme za mezistěny s doplatkem 30 Kč/kg. Vosk nově vykupujeme i přímo z vašeho domova. Více zde!

Novinky a aktuality

Vzhledem k požadavkům našich zákazníků zvyšujeme výkupní cenu vosku na 210 Kč/kg. Výměna mezistěn za 35 Kč/kg. Mezistěny jsou vyráběny výhradně v České republice z vosku, který vykoupíme od českých včelařů.


TOP