Včelařské
potřeby

Včelařské potřeby

Včelařské prodejny:
PRAHA
RADVÁNOVICE

Adresa sídla:
JaHan s.r.o. Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191

Email:
objednavky@vceliobchod.cz

Telefon:
+420 724 937 999

×
 x 

Košík je prázdný

Přihlášení

nebo

Dotace pro včelaře pro rok 2020 a jak je získat?


Nové dotační období na rok 2020 přináší zásadní změny ve vyplácení dotací. Můžete získat až 90 % nákladů na nákup zboží (avšak do výše maximálního příspěvku, které vidíte níže).

Pro účely dotací je včelařským rokem 2020 období od 1. srpna 2019 do 31. července 2020. Již od 1.8. 2019 můžete nakupovat na dotace pro 2020.

Kolik peněz bylo na podporu včelařství vyčleněno?

Na rok 2020 byla z EU na dotace určena částka 1 635 982 EUR stejnou sumu doplní i ČR z rozpočtu. Celkem bude možné čerpat cca 80 000 000 Kč (přesná částka bude zveřejněna v lednu 2020).


Do kdy se podávají žádosti o včelařské dotace?

Každý svaz si určí sám termín, do kterého bude nutné dodat žádost o dotaci. U ČSV bývá tento termín do 15. května , více informací postupně doplníme.
 

Kde požádat o včelařské dotace?

Administraci včelařských dotací oproti období 2018/2019 už nezajišťuje pouze Český svaz včelařů. Nově mohou o dotace žádat i další subjekty za splnění následujících podmínek: Jde o zapsaný spolek působící v chovu včel nejméně 2 roky a sdružující nejméně 500 chovatelů včel. Nebo se jedná o specializované vzdělávací zařízení (dotace na vzdělávací akce a včelařské kroužky). Žádosti o dotace mohou podávat i uznané chovatelské sdružení včely kraňské (dotace na obnovu včelstev


Kdo může o včelařskou dotaci požádat?

Každý chovatel včel (fyzická i právnická osoba), který je evidován u Českomoravské společnosti chovatelů nejméně dva kalendářní roky před podáním požadavku o dotaci. Dotace tedy nově není určena pro nově zaevidované chovatele.

Dotaci lze získat na:

Technická pomoc:
pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků pro děti a mládež
pořízení nového technického vybavení pro chovatele včel
pořádání výstav, účast na výstavě a jiné kulturní akci a tvorba a vydání propagačních materiálů
Boj proti varroáze:
úhrada nákladů na léčebné a preventivní prostředky
Racionalizace kočování včelstev – pořízení nového zařízení pro kočování se včelstvy
Úhrada nákladů na rozbory medu – fyzikálně chemické rozbory medu a rozbory na přítomnost Paenibacillus larvae
Obnova včelstev – určeno na šlechtitelské chovy včelích matek. Pouze pro chovatele, kteří na základě rozhodnutí ČSV získali osvědčení o šlechtitelském chovu uznaného šlechtitelského programu včely kraňské.

Pro každé opatření je vydán samostatný formulář. Formulář bude dostupný zřejmě začátkem roku 2020.
 

Státní zemědělský intervenční fond vydává rozhodnutí o dotaci žadateli (včelařskému sdružení) obvykle počátkem měsíce října, ČSV ho následně sdělí chovatelům. Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů opět prostřednictvím žadatele.

Kdy dostanete peníze pokud byla žádost úspěšná?

Všechny dotace na včelařská opatření odesílá Fond bezhotovostně žadateli do 15. října. Žadatel pak dotace bezhotovostně rozesílá příjemcům.
 

 

Více o dotaci na opatření technická pomoc - pořízení nového zařízení

Dotace je určena na zařízení pro získávání a zpracování medu a dalších včelích produktů.

Požadavek se může skládat z více zařízení. Minimální pořizovací cena zařízení musí být 20 000 Kč. Celková výše uznané částky může být až 100 000 Kč.

Dotace může být až 90%, pokud však bude v ČR převis poptávky, dojde k poměrnému krácení dotace podle vypočteného koeficientu.

Chovatel, který žádá o dotaci se zavazuje, že zařízení bude držet a provozovat nejméně po dobu 5 let od rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Nově jsou dotace na pořízení nového zařízení rozděleny na dotace pro chovatele bez ohledu na počet chovaných včelstev a na dotace pro chovatele s chovem více než 150 včelstev (dotace na velkokapacitní zařízení, vyšší limity dotací).

ČÍSLO POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s maximálně 150 včelstvy) MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) - ruční medomet  10 000 Kč
2 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly - medomet) -  medomet s elektrickým pohonem 25 000 Kč
3 Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) 15 000 Kč
4 Odvíčkovací zařízení mechanické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 5 000 Kč
5 Odvíčkovací zařízení elektrické (stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) 15 000 Kč
6 Nádoba umožňující temperaci, čištění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním 3 000 Kč
8 Čerpadlo (přístroj určený na přečerpávání tekutého medu) 25 000 Kč
9 Tepelná komora (zařízení s regulovanou teplotou sloužící ke zkapalnění medu) 10 000 Kč
10 Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti a objemu a sloužící k plnění do obalů) 10 000 Kč
11 Zařízení pro chlazené sklady sloužící pro skladování medu a plástů 20 000 Kč
13 Zařízení pro získávání vosku (tavidla, vařáky na vosk, lis na mezistěny) 20 000 Kč
17 Úlová váha s plošinou do 650 x 650 mm a váživostí do 200 kg 10 000 Kč

 

ČÍSLO POPIS (Maximální výše podpory pro včelaře s více než 150 včelstvy) MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Zařízení na vytáčení medu (přístroj sloužící k získávání medu na principu odstředivé síly – medomet) s elektrickým pohonem s šesti a více rámky 40 000 Kč
2 Míchačka nebo pastovací zařízení (zařízení pro homogenizaci medu a jeho úpravu do pastovité konzistence) s objemem 70 a více litrů 30 000 Kč
3 Odvíčkovací zařízení (pomůcka nebo stroj na odstranění voskových víček z medných plástů) – elektrické s výkonem 4 a více plástů za minutu 30 000 Kč
4 Nádoba umožňující temperaci, čistění (dekantaci) nebo míchání medu před plněním s objemem 100 litrů a více 6 000 Kč
5 Plnička medu (stroj umožňující automatické dávkování medu podle hmotnosti nebo objemu a sloužící k plnění do obalů) s kapacitou 200 a více sklenic (spotřebitelské balení) za hodinu 20 000 Kč
6 Chladící technologie s výkonem nad 25 m3 sloužící ke skladování plástů 40 000 Kč
7 Elektrické zařízení na separaci medu a voskových víček 40 000 Kč
8 Etiketovací zařízení 20 000 Kč
9 Balící zařízení do druhého a dalšího obalu 20 000 Kč

Seznam nových zařízení, na která lze poskytnout dotaci v rámci opatření racionalizace kočování

Uvedená tabulka určuje maximální výši příspěvku, který lze na dané zařízení pro kočování získat. Výše příspěvku je uvedena vč. DPH.
Celkový příspěvek pro jednoho chovatele může činit nejvýše 150 000 Kč. V případě převisu požadavků bude uplatněn koeficient krácení.

ČÍSLO POPIS MAXIMÁLNÍ PŘÍSPĚVEK
1 Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném včelařském roce evidováno nejvýše 150 včelstev 15 000 Kč
  Specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) pro chovatele včel, který má k 1. září v příslušném včelařském roce evidováno více než 150 včelstev 30 000 Kč
2 Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích 50 000 Kč
3 Paleta pro kočující včelstva s kovovou konstrukcí (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti) 15 000 Kč

Komentáře   

+1 #2 Doc. Ing. Josef Paleček 2014-12-04 11:57
Také se mi povedlo uplatnit nějaké dotace a potvrzuji, že je to opravdu snadné a nemusíte se ničeho obávat. Prostě jen koupíte potřebné věci a spolu s fakturou pošlete žádost. Vyplnění zabere několik medu. Stačí jen Vaše nacionále a vypsat položky o které žádáte.
+1 #1 pupek 2014-09-08 13:19
Mylím že dotace pro včelaře jsou užitečné. Začít včelařit není úplně levné a podpora se hodí. Čerpání včelařských dotací je opravdu snadné. Od nás ve spolku dostali dotaci vždy všichni a přesně tak jak si požádali.

Partneři

VČELIN - VČELařská INzerce
Včelařská inzerce
Informace o Včelařství
Včelařské potřeby a prodejna
Včelařská inzerce
Eshop zemědělské potřeby

Máme dostatek mezistěn skladem i bez nutnosti měnit za vosk.

Včelařské potřeby vhodné pro EU dotace 2021. Vosk nově vykupujeme i přímo z vašeho domova. Více zde!

Novinky a aktuality

Vzhledem k požadavkům našich zákazníků zvyšujeme výkupní cenu vosku na 210 Kč/kg. Výměna mezistěn za 35 Kč/kg. Mezistěny jsou vyráběny výhradně v České republice z vosku, který vykoupíme od českých včelařů.


TOP