Pro včelaře

Včela korutanská neboli kraňka (Apis mellifera carnica) zimuje ve váze 1 - 1,5 kg a vyznačuje se strmým rozvojem na jaře. 1 - 1,5 kg váha kraňského včelstva po vyzimování se považuje za dobré a zcela vyhovující, jde cca o jeden plně obsazený nástavek 39*24.

 

Úlová otázka

http://www.vcelarske-potreby.on-line-obchod.cz/obr-0/u1.jpgPředpokládá se nástavkové včelaření. Výhodou je čtvercový půdorys nástavku. U silných včelstev není výnos medu podmíněn přítomností dobré tepelné izolace nástavků. U slabých včelstev zvyšuje dobrá tepelná izolace výnos medu o 50 - 80 procent.

Rámková míra 39 cm vyhovuje chovu silných včelstev s dobrým výnosem; není důvod, proč ji rušit. Rámková délka 42 cm (slovenská a evropská délka): pro včely je též OK. Rámková délka 45 cm: zavedena v Americe a roztroušena po světě. V Evropě byla modifikována na 42 a 43 cm.

Rámek výšky 24 cm se považuje za rámek, který už patří do kategorie vysokých. To má výhodu pro plodování a nevýhodu těžkého zamedovaného nástavku, tato nevýhoda se dá eliminovat různými způsoby: mladým pomocníkem, zdvihacími zařízeními anebo ručním odebráním třetiny až poloviny medných plástů do připraveného nástavku.


Langstrothova míra (tj. i délka rámku) byla navržena s ohledem na vlašku. Stejně tak mnohé Farrarovy výzkumy a údaje z nich pocházející je nutno vztahovat k vlašce.

 

O medu

http://www.vcelarske-potreby.on-line-obchod.cz/obr-0/m10.jpgOtázka přidávání medu do horkého čaje (resp. zda nedojde k jeho znehodnocení teplotou čaje) - med se může do horkého nápoje přidávat bez obav. I pro denaturaci enzymů platí to, co pro HMF, - působí nejen teplota, nýbrž i čas. Čaj má za chvíli od vyluhování nějakých 80 stupňů, pak se tam přidá med, rychle to chladne, během pár minut klesne teplota na 60 stupňů - a za 20 minut už je to vypité - enzymy se nestačí zdenaturovat.

Hustotu medu nejlépe zjistíte vážením, 1 litr medu o hustotě 19 procent váží 1,4 kg.

Pro 1. vytáčení platí, zimní zásoby se nesmějí dostat do medu, nebo alespoň ne ve větší míře; když je ve 20 kg řepkové medu 1 kg zimních zásob, tak to nevadí. Pozor na pachy. Med pohlcuje pachy a volně poletující prachové částice. Nepoužívat repelenty pro vyhnání včel z medníku.

Materiály pro styk s medem, nerez (musí být speciální - potravinářský, jinak jsou v něm těžké kovy, hliník (mlékařské konve) - vyhovuje, sklo, Eprosin bílý (vynikající na opravy starších medometů); Epolex (barvy laky Hostivař), plasty - co je vyrobeno pro použití v kuchyni, to vyhovuje. U větších nádob - zeptat se výrobce, zda materiál odpovídá pro přímý styk s potravinami. V případě pochyb, vystlat nádobu PE pytlem (mikroten), který vyhovuje (viz pytlíky v supermarketech na potraviny).

Chceme-li prodávat med na tržištích (a tedy nejen "ze dvora") a případně i dodávat do obchodů, je nutno tuto stáčírnu někde adaptací zřídit a zajistit si její hygienické schválení.

Ztekucení medu - v tepelné komoře (50 stupňů) trvá 45 hodin. Pak se konve se ztekuceným medem vyndavají z tepelné komory a med se z konví přelévá do stáčecí nádoby a při tom se cedí. (Při ztekucování na pouhých 45 stupňů zůstávají v medu mikrokrystaly a rychle se pak vrací do původního stavu - proto používat teplotu 50 stupňů!)

Cezení medu. Při přelévání z konví do stáčecí nádoby med cedit přes uhelon (potravinářské síto) (sešít jako válec nebo kornout a navléknout na obruč, která je o trošku větší než je otvor do stáčecí nádoby). Hrubé cezení - číslo síta - S18 (0,4 mm) a S25 (0,3 mm). Pro cezení ohřátého medu použít S35 (0,2) - jemné cezení (ohřátý med přes to proteče v okamžiku, jak nám bylo názorně předvedeno). Pro akátový med použít síto S45 (0,16mm). U světlých medů je jemné cezení nutné. U tmavých medů to tak nutné není. (Uhelon dodává /i na dobírku/ VÚVč, cena jemných sít je 300 Kč/m, hrubých o 50 Kč méně.)

 

Sklenice

http://www.vcelarske-potreby.on-line-obchod.cz/obr-0/m15.jpgNové sklenice vyjdou levněji než staré, které musíme pracně vymývat a sterilizovat a mít na ně atest. Nové sklenice stačí vypláchnout horkou vodou např. v myčce na nádobí a nechat oschnout.

Před distribucí je vhodné baterii naplněných sklenic zatavit do smršťovací folie. Je to jednoduché a působí to efektně. Lahve (např. 8 ks) dát na podložku z kartonu, vsunout do hadice (resp. rukávu) folie a elektrickou opalovací pistolí (resp. horkovzdušnou pistolí) ohřívat ze všech stran až se folie smrští. (Když přinesete takto zabalené sklenice do obchodu nebo supermarketu, je to o něčem jiném, než když začnete z tašky lovit rozkutálené skleničky pod útrpným pohledem vedoucího, který přemýšlí, jestli to má odmítnout hned nebo až potom...)

 

Etikety

Lze si nechat v nějaké tiskárně natisknou ofsetem (počítačovou tiskárnou, to by bylo drahé) obrázek etikety na archy předkrojených samolepek (formát A4). Vytiskne se však pouze barevný obrázek s nápisem "med" a to ve větším množství, aby byla cena na jeden kus barevně potištěné samolepky co nejmenší. Pak se na běžné počítačové tiskárně každý rok dotisknou na tyto archy s ofsetem potištěnými samolepkami jen aktuální informace (o množství, spotřebovat do... druh medu atd.) Tak můžeme levně získat vlastní samolepící etikety - barevné, profesionálně vypadající - každý rok aktuální.

Situace v obchodu s medem

Evropa spotřebuje 1/4 světové produkce medu (polovinu spotřeby si sama vyprodukuje a polovinu importuje ze světa). Dříve se dováželo z Číny, ale po skandálu s antibiotiky v čínském medu jej nahradil med argentinský.

Mexiko má nejvýhodnější celní a daňové předpisy, proto velká část světového obchodu s medem se děje (alespoň papírově) přes Mexiko...

Za tyto světové ceny si každý obchodník může okamžitě přes internet obstarat prakticky jakékoliv množství medu. Doprava je tak laciná, že se do cen medu ve světě vůbec nepromítá. Je tedy jedno, jestli obchodník, který v Hamburku nakupuje med, dostane jej z Argentiny, nebo z Austrálie či z Evropy.

Světlých medů je ve světě vysoká nabídka. Tmavé medy jsou jen ze středoevropského regionu, proto je o tyto naše medy ve světě zájem. Světlé medy do světa neprodáme - musíme si je sníst sami. Jestliže chceme za náš med dostat dvakrát až třikrát více, než je průměrná světová cena medu, pak musíme někoho přesvědčit, že náš med je tak kvalitní, že se vyplatí jej za tuto cenu koupit.

Vyjma případu medovicového medu bychom měli zapomenout na export a obrátit úsilí k získání domácího zákazníka a ke zvýšení domácí spotřeby medu.

Praktický marketing

http://www.vcelarske-potreby.on-line-obchod.cz/obr-0/v11.jpgPro dělení zisku z prodeje mezi producenta, distributora a prodejce platí známý třetinkový systém. Každý z těch tří dostane z prodejní ceny stejný díl. Buď se spokojíte s třetinou určenou pro producenta a nemá žádné náklady na balení, distribuci a prodej.  Při našich slabších snůškových podmínkách a dalších středoevropských okolnostech se zdá být smysluplné, aby se včelaři snažili svůj med sami balit a svépomocí dostat až ke spotřebiteli.

Trhy jsou vynikající místo pro včelařův prodej medu a včelích produktů. Zde si budou lidé chtít kupovat kvalitní med, poklábosit při tom se včelařem, začež budou ochotni zaplatit podstatně vyšší cenu, než za argentinský antibiotický rosol v hypermarketu.

Srovnání medu s cukrem. Bílý cukr je z 99 procent sacharoza. Med obsahuje stovky látek.

Člověk je přizpůsoben k tomu, aby sladil medem nikoliv cukrem. Cukrovarnictví začalo za napoleonských válek - za tak krátkou dobu člověk nemůže být přizpůsoben na cukr, který stále zůstává umělým produktem.

Med je velice trvanlivý - a to přirozeně, bez konzervace. Přítomnost konzervantů v potravinách - jsou to látky potlačující rozmnožování mikroorganismů.

Propagovat přítomnost látek - brasinů - v některých medech (např. řepkovém). Jsou to látky zjištěné např. i u brokolice a potlačují rakovinové buňky.