Včelařské
potřeby

Včelařské potřeby

Včelařské prodejny:
PRAHA
RADVÁNOVICE

Adresa sídla:
JaHan s.r.o. Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191

Email:
objednavky@vceliobchod.cz

Telefon:
+420 724 937 999

×
 x 

Košík je prázdný

Červen zlomový měsíc pro včelstva i včelaře

V červnu jsou včelstva v plné síle. Plodiště je zakladeno na maximum a v ideálním případě máme první snůšku již vytočenou a včelstva plní medníky další snůškou, především z maliníku, lípy a medovicovou.

Tyto snůšky mají společného jmenovatele ve své velké závislosti na průběhu počasí a nelze se na ně příliš spoléhat. Osobně se každý rok těším na maliníkový med. Je světlý a velmi lahodný. Potřebuje velmi horké počasí, ideálně 30 °C během dne. Pak včelstva naplní medníky opravdu za pár dní. Bohužel cílené ožínání mladých stromků na pasekách snižuje množství maliníku v lesích, a tak pro včely zbývají porosty na krajích lesů a podél cest.

Vhodný úl

Aby včelstva mohla maximálně využít nárazovou snůšku, měla by mít k dispozici dostatečně prostorné úly pro ukládání sladiny i výchovu plodu. Běžné včelstvo v našich podmínkách potřebuje plodiště o velikosti 270 dm2 oboustranně zavíčkované plochy plástů. Z toho počítejme, že 2 plásty jsou krycí, které matky většinou nezakládají. K výchově plodu včelstvu zbývá přibližně 230 dm2. To je při 80 % zakladení dostatek prostoru pro výchovu plodu. Pro včelstvo je ideální, pokud je plodiště tvořeno jedním vysokým nástavkem. Medník by měl být naopak tvořen více nástavky, tak abychom naplněný medníkový nástavek s ještě nezralým medem mohli podstavit prázdným nástavkem. Včelstvo pak může v horním medníkovém nástavku zahušťovat nezralý med a do spodního nástavku dávat řídkou sladinu z pokračující snůšky. Polonástavek je k tomuto účelu ideální. Není zanedbatelná ani jeho poloviční hmotnost, kterou ocení každý včelař.

Vytáčení

Vytáčíme zásadně zralý med, který má méně než 20 % vody, což je úroveň podle platné potravinářské normy. Norma „Český med“ je ještě o 2 procentní body přísnější. Obsah vody je důležitý z hlediska skladování medu. Má-li med 21 % vody a více,

Medník by měl být naopak tvořen více nástavky, tak abychom naplněný medníkový nástavek s ještě nezralým medem mohli podstavit prázdným nástavkem může kvasit. Následné vyřizování reklamací nespokojených zákazníků za to nestojí. Obsah vody zjistíme refraktometrem, či se řídíme obecnými včelařskými pravidly:

1. Med zásadně neodebíráme, dokud trvá snůška. Ač je většina buněk zavíčkovaná, létavky doplňují řídkou sladinou i okrajové volné buňky. Při poklepu na medný plást by nic nemělo odstřikovat.

2. Platí všeobecný předpoklad, že zavíčkovaný med má obsah vody již dostatečně nízký, aby po vytočení nekvasil. Ale ne vždy to platí. Při prudkých snůškách může dojít k situaci, kdy i zavíčkovaný med má obsah vody přes 20 %.

3. Častým důvodem vysokého obsahu vody v medu je nevhodná konstrukce úlu. Nevhodnost neuteplených nástavků se může projevit zvláště v chladném počasí. V úle je vysoká vzdušná vlhkost a včelstvo aktivním větráním podporuje výměnu vlhkého vzduchu za venkovní sušší. Pokud jsou ale v úle studené stěny, vlhkost se na nich vysráží, místo aby ve formě páry unikla z úlu. Následně ne-zavíčkovaný med v krajních plástech zpětně váže vodu. To vše díky tomu, že je med vysoce hygroskopický a váže vodu z vlhkého vzduchu.

4. Další komplikace, kterou si lze přivodit nevhodnou konstrukcí úlu, je celozasíťované dno, které se v posledních 20 letech stalo módou. Pokud ale nelze zasíťovanou plochu zaslepit, může toto dno přispět k vyššímu obsahu vody v medu. Jednoznačně se to projevilo v dubnu a květnu 2010, kdy výbuch islandské sopky Eyjafjallajokull, ovlivnil počasí během řepkové snůšky a denně pršelo. Spousty vlhkého vzduchu, který do úlu proudil nejen česnem, ale i celozasíťovaným dnem, včelstva nezvládala aktivně odvětrat a přinášený nektar nedokázala dostatečně zahustit. To platilo pro včelstva umístěná volně na včelnicích. Pokud byla včelstva v kočovných vozech či ve včelínech, pak už tato nevýhoda neplatila. Vzduch v relativně uzavřeném prostoru je sušší a vlhkost v úlech již tak masivně neovlivňuje. Záleží také na výšce od země, ve které je úl umístěn.

Pokud i přes všechna preventivní opatření vytočíme příliš vlhký med, nezbývá, než jej vysušit či použít na výrobu medoviny. Vysušování je ale opatření, které není v souladu se šetrným zpracováním medu. Vysušovač medu, tzv. dehumifikátor nelze jednoznačně doporučit. Nicméně poměrně velké množství včelařů toto opatření provádí.

Plásty před vytočením odvíčkujeme. Nejčastěji používáme odvíčkovací vidličky. Při větším množství se vyplatí odvíčkovací nůž a odvíčkovače čili stroje různých konstrukcí. Odvíčkovací nůž lze ale použít jen u polorámků, které jsou z panenského vosku.

Zpracování medu

Med by měl při vytékání z medometu stužkovat a pravidelně se skládat. Hrubým sítem zachytíme hrubé nečistoty. Při dalším zpracování používáme jemné síto, tak abychom zachytili i jemnější úlomky vosku. Vytočený med necháme minimálně 24 hodin vyčeřit. Za tuto dobu se na hladinu medu vyplaví pěna, tvořená pylem, bublinkami vzduchu a malými úlomky vosku, které prošly i jemným sítem. Tuto pěnu je nutno z hladiny medu opatrně sebrat. Mnozí včelaři ji používají pro vlastní spotřebu, jako to nejlepší z medu. Nicméně zákazníci na pěnu na povrchu medu pohlížejí s podezřením a těžko jim to jednotlivě vysvětlovat. Od českých včelařů očekávají kvalitní med, a tak musíme dělat vše pro to, abychom je v jejich očekávání nezklamali. Politika supermarketů, které se předhánějí v nabídce co nejlevnějších směsí medů
z celého světa, dělá medu velmi špatnou pověst. Je jen na nás, abychom u nevčelařské veřejnosti zachovali důvěru ke kvalitnímu českému medu jako k potravině, která není znehodnocována průmyslovým zpracováním.

Z časopisu včelařství Ing. Pavel Cimala, chovatel matek Carnica Cimala

Partneři

VČELIN - VČELařská INzerce
Včelařská inzerce
Informace o Včelařství
Včelařské potřeby a prodejna
Včelařská inzerce
Eshop zemědělské potřeby

JAK NA DOTACE? Máme dostatek mezistěn skladem i bez nutnosti měnit za vosk.

Včelařské potřeby vhodné pro EU dotace 2016. Vykupujeme vosk za 190 Kč/kg a měníme za mezistěny s doplatkem 30 Kč/kg. Vosk nově vykupujeme i přímo z vašeho domova. Více zde!

Novinky a aktuality

Vzhledem k požadavkům našich zákazníků zvyšujeme výkupní cenu vosku na 210 Kč/kg. Výměna mezistěn za 35 Kč/kg. Mezistěny jsou vyráběny výhradně v České republice z vosku, který vykoupíme od českých včelařů.


TOP