Včelařské
potřeby

Včelařské potřeby

Včelařské prodejny:
PRAHA
RADVÁNOVICE

Adresa sídla:
JaHan s.r.o. Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191

Email:
objednavky@vceliobchod.cz

Telefon:
+420 724 937 999

×
 x 

Košík je prázdný

Význam prostorného úlu pro tvorbu silných včelstev

Pohledy na význam úlů se u včelařů různí. Jsou tací, kteří úl přeceňují, je alfou a omegou jejich včelaření nejen ve výnosech včelstva. Jiná skupina včelařů se touto otázkou nezabývá a podceňuje ji. Tvrdí, že konstrukce a kvalita úlu výnos včelstva neovlivňuje. Úl medu nepotí. Je pro ně zásadní, že se jim v daném úlu dobře a jednoduše včelaří, mají technologii úlů zvládnutou. Kdo má vlastně pravdu? Taje asi někde uprostřed.

Požadavky na úl z hlediska racionálního včelaření. Úl je obydlí včel, které poskytuje včelstvu prostor pro jeho žádoucí rozvoj, musí chránit včelstvo před nepříznivými vlivy prostředí. Včelařům musí dát možnost zasahovat do včelstev s nejmenšími nároky jak na čas, tak na pracovní nasazení - odebírání medných zásob, rozšiřování včelstev, protirojová opatření, dodávaní zimních zásob, léčení aj. Úl musí splňovat požadavky na racionální ošetřování včelstev, měl by vyhovovat i mnoha dalším hlediskům.

Prvořadé principy nástavkového včelaření

Hlavním cílem je v nástavkových úlech zracionalizovat chov včel, včelstva mít silnější a přirozeně je vést, nezasahovat tak často do včelstva a ušetřit provozní náklady. Nástavkové úly umožňují přizpůsobovat velikost prostoru potřebám včelstva a jeho snůšce. Dobře zvolený úlový prostor umožňuje částečné nahradit práci s jednotlivými rámky manipulací s celými nástavky tzv. rotací nástavků. Jednou ze základních podmínek úspěchu nástavkové metody je schopnost průměrně fyzicky zdatného včelaře pracovat a manipulovat s celými nástavky. Čím jsou rámky vyšší, tím méně jich v nástavku můžeme mít. A čím méně plástů však nástavek obsahuje, tím větší význam má uteplení stěn.

Nástavkový úl má na sobě navršeny nástavky tak, aby bylo možné dle potřeby úlový prostor rozšiřovat, snižovat a snadno kontrolovat. Nástavek by měl být přístupný shora tak, aby umožňoval vyjmout kterýkoliv rámek. Takto specifikovaný úl vyžaduje k ošetřování včelstev minimum pracovního času v průběhu celého včelařského roku. Tvar úlového prostoru má vyhovovat potřebám včelstva. Může mít obdélníkový půdorys nebo být ve tvaru čtverce. Zimní chumáč včel a plodového tělesa by se měl v předjaří blížit tvaru koule. Tomu by měl odpovídat i úlový prostor, nejlépe ve tvaru krychle. Pro chov silných včelstev by měl být rámek širší.

Výhodou je čtvercový půdorys úlu s možností jednoduché změny postavení rámků vůči česnu, změny ze studené stavby na teplou a naopak. Zkušenost napovídá, že studená stavba včelám prospívá lépe, důvodem je lepší cirkulace vzduchu. Výšku úlového prostoru si korigujeme počtem nástavků a jejích výškou.

Česno by mělo být přes celý prostor úlového dna z důvodu zajištění ideální cirkulace vzduchu. Očka v nástavcích bychom také měli využívat, není pravdou, že jsou zbytečná. Pokud používáme mateří mřížku, trubci se nemají jak dostat z horního nástavku ven a hynou na mřížce. Je to velice žalostný pohled.

Na zimu česna osazujeme zábranami proti hlodavcům a jiným nenechavcům. Nejlépe je nastříhat si požadovaný rozměr z „tahokovu" s oky max. 5x5 mm, nebo i zábrany zakoupit v prodejné.

Dno, nebo-li podmět, by mělo být vyšší okolo 10 cm, aby se včely mohly popřípadě stáhnout dolů. V podmětu by také neměla chybět stavební uzávěra proti stavbě trubčiny. Obsazení podmětu včelami je výbornou signalizací pro včasné rozšíření úlového prostoru při jeho rozšiřování v jarních měsících. Pokud se včely již v podmětu nacházejí, signalizuje to rojovou náladu ve včelstvu a zpravidla dojde i k vyrojení. Letos jsem toto chování pozoroval na včelách u domu. Jakmile se včely vyvěsily a začaly polehávat na česnu, do třech dnů byl úl prázdný. Vyrojené včely odlétly.

Podmět by měl mít i síto s vysouvacím šuplíkem na kontrolu nejen roztočů. Na spodním dílu dna by se měla nacházet zásuvka pro sběr a kontrolu měli. Tu bychom měli kontrolovat po celý rok, aniž bychom rušili včely. Minimální výška podmětu pro tento účel má být 3 cm.

Materiál použitý pro výrobu úlu musí vyhovovat hygienickým předpisům pro nepřímý styk s potravinami. To znamená, že ze stěn úlu a dalších částí se nesmí uvolňovat mechanické částice nebo látky, které by mohly přejít do medu v plástech. K výrobě úlů vyhovuje dřevo, hobra, sololit či vybrané šarže pěnového polystyrénu.

Konstrukce a materiál úlu by měl umožňovat snadnou kontrolu, údržbu a dezinfekci. Jedna z nejlepších dezinfekcí je ožeh plamenem, nebo ošetření v louhu. Úlová stěna by měla pomáhat včelstvu v úlu udržovat žádoucí mikroklima, pojímat vlhko a také dýchat. Pro tento účel se nejlépe hodí dřevo z borovice vejmutovky. Stěna by měla mít dostatečnou tepelnou izolaci, tím zamezíme hlavně v jarním přechodném období zbytečným ztrátám tepla z úlového prostoru. Tento únik tepla včelstvo nahrazuje vyšší spotřebou glycidových zásob. V letních měsících se včelstvo zase tak nepřehřívá, proto kvalitní tepelná izolace je výhodou po celý rok. U nezateplených úlů pak často dochází k opožděné reakci na vnější oteplení, a tím i k opožděnému rozvoji. Tepelná kapacita se může zvětšit či zmenšit například kondenzací vodních par na stěnách úlu a nasáknutím vody do stěn. Při nevhodné cirkulaci vzduchu dochází k plesnivění od česna nejvzdálenějších plástů v úlu.

Včelaření v nízkonástavkovém Optimalu

Nízkonástavkový úl Optimal představuje moderní velkoprostorový úl, který je určen k chovu silných včelstev. Sestává ze dna s vysokým podmetem a spodním větráním, nástavku, přepážky (vnitřního víka), vnějšího víka s krmítkem a uteplením stropu. Nástavky obsahují po 11 rámcích míry 420 x 170 x 28 mm. Čistá plástová plocha nástavku činí 6 666 cm2. V průměrných snůškových podmínkách bychom měli mít na dobrá včelstva k dispozici po 6 nástavcích, které spolu dávají 40 000 cm2 plástu. To je dvojnásobek plochy plástů u plodiště a medníku tradičních dvouprostorových úlů. V nízkonástavkovém úlu lze s výhodou včelařit bez mřížky, kterou používáme jen ke speciálním účelům.

Včelaření v nízkonástavkovém Langsrothově úlu

Jako Langstrothův úl je ve světě označován nástavkový tenkostěnný úlový systém, skládající se ze dna, několika nástavků, vnitřního víka (uteplivky) a víka. Nástavky leží na sobě na tupo, tzn. bez falců a obsahují 10 rámků na studenou stavbu délky 448 mm. Výška rámku je 232 mm, 185 mm nebo 159 mm. Mezi nástavky a mezi rámkem a úlovou stěnou je vždy dodržována tzv. včelí mezera - 8 mm (+/-2 mm).

Biologické předpoklady

U tenkostěnných úlů by měla být délka rámků nad 42 cm. Na jaře, kdy včely začnou intenzivně plodovat a teplotně obhospodařovat celý úlový prostor, působí prázdné buňky na koncích rámků jako výborná izolační clona. Široký rámek umožňuje silným včelstvům založit rozsáhlá plodová tělesa přes několik nástavků.

Nejlevnější úl

Tento úl je konstrukčně velmi jednoduchý a tudíž i relativně levný. Je vhodný pro domácí výrobu. Včelař může na shodném půdorysu zvolit metodu vysokonástavkovou (výška rámků 232 mm), nízkonástavkovou (výšky rámků 185 mm a 159 mm) nebo metodu kombinovanou tzv. systém Dadant.

Pevný rámek Hoffmanova typu vydrží i hrubší zacházení. Tlustá horní loučka zabraňuje nežádoucímu prostavování voskovými můstky mezi nástavky. Náš vysoký rámek s mezerníky je pozůstatkem rámku do zadováku.

Manipulace s celými nástavky

U nízkonástavkových variant se většinou pracuje s celými nástavky. Tři nástavky tvoří plodiště, dva nástavky představují medník. U silných včelstev se přidává celý nástavek mezistěn. Odebráním zaplodováného nízkého nástavku se vytvoří velice snadno oddělek s možností výchovy matky. Technologie vedení silných včelstev předpokládá v sezóně rozdělování a spojování včelstev - metoda tvorby a spojování oddělků.

Získávání kvalitního medu

Nízké nástavky umožňují získávat v plné zavíčkovaných plástech kvalitní med s nízkým obsahem vody. U tohoto systému lze včelařit í bez mateří mřížky. K vytáčení medu jsou vhodné výrobně jednodušší radiální medomety. Rámky lze samozřejmé vytáčet i v tangenciálních medometech (i starší konstrukce).

Včelaření v systému s vysokými nástavky

Vysoké nástavky mají rámky 22 cm a vyšší. U nás jsou nejvíce využívané výšky 24,27,5 a 30 cm, šíře rámku 39 a 42 cm. Vysokonástavkový systém včelaření má několik nesporných výhod, ale také různá úskalí, se kterými je třeba počítat a vyrovnat se s nimi.

Výhody vysokých nástavků:

Vyšší rámek usnadňuje včelám termoreguiaci při jarním rozvoji. Vysoké rámky vyhovují vzestupné tendenci plodování, a proto na počátku plodové hnízdo na něm roste rychleji a má lepší uspořádání zásob. To může v teplejších oblastech ovlivnit výnos z časné snůšky, ale také rychlejší rozvoj roztoče Varroa destructor, který je třeba tlumit pomoci kyseliny mravenčí.

Snadnější hledání matky při výměně Velikou výhodou je jednotná výška rámku v celé úlove sestavě, kde je možno převěšovat jednotlivé rámky i při tvorbě oddělků. Opět se díky stejné výšce nástavků využívá jejich rotace až do medárny.

Nevýhody vysokých nástavků

Nevýhodou takovéhoto plodiště je práce s jednotlivými plásty, které jsou těžké, a zdlouhavá výměna plástového díla. Vše vyžaduje více pomůcek k ošetřování včelstev.

Nástavek plný medu je již značně těžký. Medník je jeden, v nejsilnější snůšce můžeme dát i dva, ovšem manipulace s těmito nástavky je již komplikovaná.

Zápory a klady této sestavy

Tento typ nástavkového systému má výhodu pro plodování a nevýhodu těžkého Zamedovaného nástavku, kterou lze různými způsoby: dalším pomocníkem, zdvihacími zařízeními anebo ručním odebráním třetiny až poloviny medných plástů do připraveného nástavku. Jen je zapotřebí více citu (pro odhad síly včelstva, nadcházející snílky a počasí) pro rozšiřování mezistěnami pro včelstvo je to přeci jen větší zásah.

Stavební rámky vkládáme do plodiště. Mateří mřížkou vymezíme matce prostor ke kladení. Jeden vysoký nástavek muže být celoročně navíc ve funkci polštáře pro nárazovou snůšku apod., nebo ho využijeme jako mednou komoru.

Tento čtvrtý nástavek se dnes již běžně nechává i přes zimní období.

Kmenová včelstva zimujeme ve dvou nástavcích s 15-20 kg glycidových zásob.

Tento typ úlu může být uteplen či nikoli, což je často diskutovanou záležitostí, ale to je již na jinou kapitolu.

Z časopisu včelařství Jan Kaloč, učitel včelařství Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Partneři

VČELIN - VČELařská INzerce
Včelařská inzerce
Informace o Včelařství
Včelařské potřeby a prodejna
Včelařská inzerce
Eshop zemědělské potřeby

JAK NA DOTACE? Máme dostatek mezistěn skladem i bez nutnosti měnit za vosk.

Včelařské potřeby vhodné pro EU dotace 2016. Vykupujeme vosk za 190 Kč/kg a měníme za mezistěny s doplatkem 30 Kč/kg. Vosk nově vykupujeme i přímo z vašeho domova. Více zde!

Novinky a aktuality

Vzhledem k požadavkům našich zákazníků zvyšujeme výkupní cenu vosku na 210 Kč/kg. Výměna mezistěn za 35 Kč/kg. Mezistěny jsou vyráběny výhradně v České republice z vosku, který vykoupíme od českých včelařů.


TOP