Včelařské
potřeby

Včelařské potřeby

Včelařské prodejny:
PRAHA
RADVÁNOVICE

Adresa sídla:
JaHan s.r.o. Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191

Email:
objednavky@vceliobchod.cz

Telefon:
+420 724 937 999

×
 x 

Košík je prázdný

Celý rok proti varroáze podzim, zima

Máme poznatky z terénu, z včelařské praxe, a ty nám říkají, že velké části včelařů a především začátečníkům je potřebné toto sdělit popřípadě dalším zopakovat.

V následujících řádcích se budeme zabývat problematikou varroázy na podzim a ve větší části zimy. Hlavním úkolem ošetření proti varroáze v tomto období je minimalizovat počet roztočů v přezimovaném včelstvu. Minimální počet samiček roztoče Varroa destructor (v jednotkách) je předpokladem nízké základny v počtu roztočů pro množení v následujícím roce. Existuje tak pravděpodobnost menšího poškození včelstva a také minimalizace škod způsobených doprovodnými viry. Škod způsobovaných viry se nemůžeme zbavit dříve, než se ve včelstvech minimalizují počty roztočů. Především samičky roztoče Varroa destruktor jsou přenašeči virů.

Jaké jsou příčiny problémů s velkým přemnožením roztočů a velkých podletních až zimních úhynů včelstev dosahujících téměř 30 %? Podstatou jsou nedostatečně provedená podzimní ošetření, v důsledku toho se postupné zvyšuje počet roztočů v přezimujících včelstvech až na neúnosnou míru.

Jak postupovat na podzim, abychom splnili co nejlépe tento cíl? Výběr chemických veterinárních léčivých přípravků je omezen především počasím - teplotou vzduchu a metodou aplikace. Z přípravků pro toto období máme u nás vyráběné Varidol 125 mg s účinnou látkou amitraz, MP-10 a M-l AER s účinnou látkou fluvalinát. Přípravek Varidol lze aplikovat fumigací i aerosolem, MP-10 fumigací, M-l AER na podzim jen aerosolem. Někdy doporučované použití přípravků s kyselinou mravenčí a thymolem nelze za nižších teplot panujících v tomto období využít. Přípravky s jinými účinnými látkami nejsou u nás registrovány.

Aby bylo ošetření v období od 10. října do 31. prosince dostatečně účinné, je nutné dodržet následující zásady:
tření musí být rovnoměrně časově provedena v říjnu, listopadu a prosinci, tj. podle pokynů na příbalovém letáku;

• při aplikaci fumigací nebo aerosolem k dosažení vysoké účinnosti nesmí být ve včelstvu zavíčkovaný plod, kouř z fumigačního pásku ani aerosolové částice nepronikají víčkem buňky. Případný zavíčkovaný plod je nutno vyřezat nebo „odvíčkovať* na mezistěnu. Nejspolehlivějším opatřením jak zamezit přítomnosti zavíčkovaného ploduje skoro zapomenuté kličkováni matek. To ale vyžaduje znalost a zkušenost; fumigace je neúčinná při venkovní teplotě pod 10 °C, při této teplotě se včelstvo stahuje do chomáče a povrchové včely chomáče nepustí kouř s účinnou látkou do chomáče;

• fumigační pásek se po zapálení umisťuje svisle do mezery asi 3 cm široké do nejhořejšího nástavku, nikdy ne do podmětu naležato nebo podobně jako slovenský Avartin ve tvaru stříšky v podmětu;

• úl musí být při aplikaci dostatečně těsný, to platí především pro kočovná dna a varroa dna.

• použitý aerosolový vyvíječ by měl mít otestovaný výkon nejpozději 2 roky před použitím.

Otestování a případné opravy provádí vyškolení opraváři nebo VÚVč Dol. Nejúčinnějším systémem podzimního ošetření je kombinace fumigace a aerosolu. První ošetření se provede fumigací, druhé v závislosti na venkovní teplotě fumigací nebo aerosolem a poslední nejlépe těsné před zimním slunovratem aerosolem.

Z časopisu včelařství. Dr. Ing. František Kamler, ředitel VÚVč Dol Foto F. Kamler

 

Partneři

VČELIN - VČELařská INzerce
Včelařská inzerce
Informace o Včelařství
Včelařské potřeby a prodejna
Včelařská inzerce
Eshop zemědělské potřeby

JAK NA DOTACE? Máme dostatek mezistěn skladem i bez nutnosti měnit za vosk.

Včelařské potřeby vhodné pro EU dotace 2016. Vykupujeme vosk za 190 Kč/kg a měníme za mezistěny s doplatkem 30 Kč/kg. Vosk nově vykupujeme i přímo z vašeho domova. Více zde!

Novinky a aktuality

Vzhledem k požadavkům našich zákazníků zvyšujeme výkupní cenu vosku na 210 Kč/kg. Výměna mezistěn za 35 Kč/kg. Mezistěny jsou vyráběny výhradně v České republice z vosku, který vykoupíme od českých včelařů.


TOP