Varoáza a odběr vzorků ze zda úlu.

pylochyt-410x100-1Ze zimního chomáče nebo v období mimo zimu padají z celého úlového prostoru - především z plodového tělesa - na dno úlu různé „odpadky" související se životními procesy včelstva. Konkrétně můžeme jmenovat rozmělněná víčka ze zásob - klasickou zimní měl, krystalky zásob, v období bez letové aktivity mrtvolky včel, mrtvé kukly, části těl včel, požerky a zbytky po různých škůdcích v úlovém prostoru, mrtvé ektoparazity včel, nejčastěji nás zajímají roztoči Varroa destructora včelomorky. Právě mrtví roztoči jsou důležitým ukazatelem zdravotního stavu včelstva.

Podložky pokrývající celé dno úlu očistíme zhruba jeden měsíc před odběrem měli (tj. v prosinci). Za toto období spadne z úlového prostoru na podložku asi 5 % roztočů (na 1 roztoče v měli zůstává ve včelstvu 19 živých). Proto pro objektivní posouzení stupně nakažení je nutné odebrat ze včelstva a ze stanoviště veškerou měl a odeslat ji k vyšetření do laboratoře.

K odběru měli v průběhu jarního až podzimního období pro vyšetření na přítomnost původce moru včelího plodu slouží jednorázová podložka pro letní odběr měli. Vkládá se do podmetu a po čtrnácti dnech se vyjímá a vkládá do obálky

pylochyt-410x100-2Zvláštní pozornost v období od poloviny června do konce srpna je užitečné (spíše nutné) věnovat letnímu monitoringu spadu roztoče Varroa destructor. V klasických úlech vkládáme do vyššího a vysokého podmetu dvojitou podložku sestávající z plné podložky, řídké sepa-rační síťoviny Polynet. Celá podložka je kryta hustou síťovinou. Ta brání včelám ve vynášení spadlých roztočů. Při použití varroaden se pod zasíťované ano podsouvá podložka, na níž odečítáme spadlé roztoče bez přístupu včel.

Velkým problémem při sledování denního spadu je výskyt mravenců. Mravenci jsou schopni kritické denní spady 2 až 5 roztočů bez problému ulclidit a včelaře utvrzovat v mylném přesvědčení o tom, ze roztoči ve včel-stvech vůbec nejsou. Větší problémy s mravenci máme u varroaden, dvojité podložky v podmetech jsou lépe „hlídány" včelami a mravenci se tam vyskytují výrazně méně.

pylochyt-410x100-3Doporučuje používat zásuvnou desku pod větrací sítí některých kočovných den a tzv. varroadna. Při pravidelné kontrole může z podložky včelař vyčíst mnoho důležitých informací o dění v úlu. Současně podložku vyčistí pro další období. Podložka také monitoruje zdravotní stav včelstva. Najdeme na ní parazitické roztoče, zvápenatělé mumie, někdy i výkaly včel, larvy zavíječů, Stírka knihového a další nálezy.