Včelařské
potřeby

Včelařské potřeby

Včelařské prodejny:
PRAHA
RADVÁNOVICE

Adresa sídla:
JaHan s.r.o. Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191

Email:
objednavky@vceliobchod.cz

Telefon:
+420 724 937 999

×
 x 

Košík je prázdný

Pomůže inhalace úlového earosolu v léčení


V současném světě je člověk stále častěji vystaven obrovským stresům. Dostavuje se vyčerpání, klesá odolnost organismu vůči nemocem. Obracíme se k přírodě, která byla a doposud je nápomocná. Jednou z populárních a neustále se rozvíjejících léčebných metod je apiterapie. Jsou to včely a jejich dary, které pomáhají regenerovat naše tělo a duši. Mezi včelí produkty, které se již tradičné používají k léčení, patří med, propolis, mateří kašička, pyl, včelí vosk, včelí jed. Jejich užití je všestranné. Působí preventivně, podporují a stimulují organismus a funkci jeho imunitního systému. Nové se také uvádí vyzařování energie a její využití člověkem a v neposlední řadě inhalace úlového aerosolu.

Inhalace, jako jedna z léčitelských metod, se rozvíjí velmi rychle. Obrací se k přírodním lékům a užívá je k léčení. Především v případě onemocnění horních cest dýchacích se dociluje velmi dobrých výsledků. Použitím včelích produktů se účinky léčby násobí. Inhalací je možné léčit i další nemoci. Před včelařením a pracovitými včelaři se tak otvírá velká příležitost zabývat se apiterapií.

Včelařím s přestávkou přes 20 let. Využil jsem internetu a hledal jsem, co se na našem trhu nachází. Objevil jsem několik zařízení a firem, které se inhalací zabývají. Jsou hodně daleko v poznatcích o inhalaci a jejím léčebném využití, ale na trhu apiterapie jsme na začátku. Z těchto důvodů jsem hledal v zahraničí a po určité analýze jsem se zařízení na inhalaci rozhodl koupit od slovinské firmy. Zařízení, které je vyrobeno profesionálně a na úrovni, jsem odzkoušel a dovolím si říci, že odpovídá dosud mně dostupným technologickým, hygienickým i veterinárním požadavkům. Získané zkušenosti si dovoluji předložit naší včelařské veřejnosti.

Slovinskou firmu jsem oslovil proto, že disponuje komplexním programem terapie inhalace. Napojení na úl je technicky vyřešeno třemi způsoby. Dále má současně vyřešenou výrobu inhalačních koncentrátů, tj směs včelích produktů a vybraných léčivých bylin, čímž se stává léčebný proces inhalace velmi efektivní. Zařízení na inhalaci jsem osobně vyzkoušel, bolest v krku ustoupila do 4 dnů. Hnacím motorem hledání pomoci jsou dva nemocní vnuci trpící problémy s horními cestami dýchacími a alergií. Alergii chceme řešit společné s lékařem. Jako včelař jsem se rozhodl jim pomoci a případné zkušenosti se podělit. Vstoupil jsem do nově tvořící se společnosti ČAPIS, od níž si slibuji, postupem část přijde s komplexním řešením apiterapií u nás.

O jaké zařízení se Jedná?

Firma, kterou jsem oslovil, vyrábí nejjednodušší systém napojení na úl, tj. dýcháni aerosolu přímo. Uživatel dýchá úlový aerosol, ve kterém jsou obsaženy páry se včelími produkty. Příruba umožňující napojení na úl. Je opatřena ventilem, který brání zpětnému toku vzduchu do úlu a uzávěrem, který zamezuje případné rušení včelsttva. Rovněž maska je opatřena zpětným ventilem. Dýchat je možné maskou nebo vyústkem.

Druhý systémem je řešení s ventilátorem. Ventilátor je namontován na úlu úlový aerosol s přetlakem pacient dýchá, množství vzduchuje možné regulovat výši ?tácek ventilátoru. Napájení proudem je řešeno ze sítě adapterem 220 V/12 V nebo baterií.

Třetí systém, který firma vyrábí, spočívá v upraveném kompresorovém inhalátoru. Kompresor je hadicí spojen s úlem. Inhalátor osazený kompresorem odsává úlový aerosol a vede ho do tělesa inhalátoru. Pacient dýchá úlový vzduch s přetlakem. Do tělesa inhalátoru je možné doplňovat upravené včelí produkty, nebo upravené včelí produkty s výluhy léčivých bylin připravené podle příslušných receptur. Součástí zařízení je maska pro dospělého, pro dítě a vyústek. Na přání alergiků je možné do systému inhalačních zařízení doplnit i filtry.

Tento systém inhalace má tu výhodu, že je možné dodávat do tělesa inhalátoru včelí produkty, aniž je inhalátor propojen s úlem. Jinak řečeno, inhalátor je možné provozovat s inhalační směsí a s včelími produkty i mimo úl.

Uvedené systémy léčení inhalací nabízejí nepřeberné množství variant použití - ve včelíně, venku, ale i doma. Vždy je zapotřebí si uvědomit, že pracujeme se včelami, malými tvorečky, kteří mají právo na to, abychom jim věnovali patřičnou pozornost. V případě přesunů včel z důvodu inhalace je zapotřebí respektovat veterinární a hygienické předpisy.

Inhalace Jako služba

V některých periodikách se objevují informace o úlovém prostředí jako nevhodném pro inhalaci. V německém Durynsku byla inhalace dokonce zakázána. Zde bych si dovolil apelovat na Výzkumný ústav včelařský v Dole, zda by nepomohl vysvětlit daný stav týkající se úlového prostředí. Jsem přesvědčen, že úlové prostředí je jedno z nejsterilnějších. Vždyť se jisté každý včelař už přesvědčil, co vše včely pro pořádek v úlu dělají a co dokáže propotit.

V oblasti hygieny se na inhalaci, poskytovanou jako službu, vztahují dva zákony,

• to Zákon o potravinách 110/1997 Sh.

• Zákon o veterinární péči 166/1999 Sh. Legislativa stanovuje postup výroby a prodeje medu a včelích produktů. Výrobce inhalačních zařízení k inhalaci nabízí efektivní mixy s tinkturami léčivých rostlin. Jsou to koncentráty a směsi včelích produktů s tinkturami léčivek. Budou vedeny a schvalovány jako doplněk stravy nebo jako léčivo? Pokud bude proces schvalování probíhat jako u léčiv, bude nutné zpracovávat studie klinického hodnocení.

V tu chvíli se nabízí otázka, kdo je zaplatí? Bude nutné odpovědět i na otázku, jak dalece se včelaři budou moci do procesu apiterapie zapojit. To je několik otazníků, na které včelařská veřejnost čeká odpověď. A společnost ČAPIS by tomu mohla být nápomocná.

Do hry vstupuje i živnostenský zákon, z něhož byla přírodní a alternativní medicína jako forma podnikání v roce 1995 vyřazena. Za určitých předpokladů jsou povolené živnosti jako masážní, rekondiční a regenerační služby. Nikde se nemluví o apiterapii a inhalaci. Předpokládám, že pokud bude chtít ČSV podpořit rozšíření metod apiterapie mezi širokou včelařskou veřejností, bude se muset sám angažovat v prosazení těchto činností podle určitých regulí v těchto zákonech.

Abychom obhájili apiterapii a inhalaci u veřejnosti, budeme muset přijmout určitá opatření, která předkládám k diskusi:

• včelstvo použité pro inhalaci by mělo být prosté nemocí;

• u včel určených k inhalaci by měl být stanoven postup jejich léčení;

• měl by být stanoven termín, kdy bude možné inhalace provádět s ohledem na přeléčení včel a venkovní teploty;

• chovatel by měl zabezpečit prostor proti štípnutí pacienta včelou;

• každý, kdo bude mít zájem a prokáže patřičné znalosti a splní požadavky týkající se apiterapie a inhalace, bude registrován;

• každý léčitel povede detailní záznam o léčeném pacientovi;

• splnění dalších požadavků týkajících se provádění služby inhalace Jako je čistota. hygiena apod.

Apiterapie je léčení s použitím včelích produktů. Jde o zdraví člověka, a to patří do rukou odborníka lékaře-apiterapeuta. Neplatí to jistě u všech aplikací se včelími produkty. Snad se v brzké budoucnosti dočkáme, co nám bude jako včelařům umožněno nabídnout Široké pacientské veřejnosti.

Z časopisu včelařství ing. Vldimír Martínek - Český Brod

Partneři

VČELIN - VČELařská INzerce
Včelařská inzerce
Informace o Včelařství
Včelařské potřeby a prodejna
Včelařská inzerce
Eshop zemědělské potřeby

JAK NA DOTACE? Máme dostatek mezistěn skladem i bez nutnosti měnit za vosk.

Včelařské potřeby vhodné pro EU dotace 2016. Vykupujeme vosk za 190 Kč/kg a měníme za mezistěny s doplatkem 30 Kč/kg. Vosk nově vykupujeme i přímo z vašeho domova. Více zde!

Novinky a aktuality

Vzhledem k požadavkům našich zákazníků zvyšujeme výkupní cenu vosku na 210 Kč/kg. Výměna mezistěn za 35 Kč/kg. Mezistěny jsou vyráběny výhradně v České republice z vosku, který vykoupíme od českých včelařů.


TOP