Střední Cechy porazily mor včelího plod

Zatímco ve světě i u nás se v první polovině roku rozhořel boj s nákazou nového koronaviru, včelaři ve středních Čechách ve stínu každodenního zpravodajství o postupu onemocnění COVID-19 úspěšně zvládli tažení proti moru včelího plodu. Od února do května proběhla v pořadí již třetí kampaň prevence MVP ve Středočeském kraji pod názvem Hrr na mor 2020.

Přestože se z objektivních důvodů nepodařilo dosáhnout plánovaného počtu 2 500 vyšetřených vzorků, lze právě skončenou kampaň i celé tříleté úsilí realizačního týmu i všech včelařů zapojených do plošného vyšetřování včelstev považovat za velký úspěch. Rádi bychom vás tedy seznámili nejen s konkrétními výsledky, ale i se zákulisím této akce. Třeba v tom najdou inspiraci i včelaři z jiných koutů Čech a Moravy.

Dobré zprávy ve špatných časech

Nejdříve ta nejlepší zpráva: v žádném z celkem 2 170 letos vyšetřených vzorků nebyly odhaleny spory původce moru včelího plodu, bakterie Paenibacillus larvae. Je to poprvé za tři roky, co nebyla odhalena žádná nová ohniska. Vzhledem k celkem rovnoměrnému rozložení vyšetřovaných včelstev po celém území kraje se tak dá s poměrně vysokou mírou jistoty prohlásit, že středním Čechám v současnosti žádná epidemie MVP nehrozí. Tedy za předpokladu, že na území kraje nepřiveze nakažená včelstva odjinud nějaký nezodpovědný včelař.

Probíhá sice ještě sanace několika ohnisek odhalených v rámci předchozích dvou ročníků akce Hrr na mor, situace je však pod kontrolou. Včelaři tak mají hmatatelný důkaz, že přijatá opatření jsou účinná a že nákaza odhalená v počátku se dá poměrně rychle utlumit.

A toto je druhá skvělá zpráva: přes počáteční obavy se včelaři ze středních Čech sami dobrovolně zapojili do preventivního vyšetřování a prokázali tak, že si uvědomují rizika plynoucí z nebezpečné nákazy a že jsou ochotni proti ní něco aktivně dělat, aniž by je k tomu nutily orgány státní správy. Zpětná vazba od včelařů, kterou organizátoři kampaně mají v rámci Poradny MVP, ukázala ve třech po sobě jdoucích letech rostoucí pochopení nutnosti nechat si svá včelstva vyšetřit. Roste i pozornost včelařů k nákazové situaci ve svém okolí.

Systematický přístup povzbudil i skrytou inciativu včelařských funkcionářů a aktivistů, kteří svým pozitivním přístupem napomohli k úspěchu akce. Jasná vize, srozumitelná komunikace a jednoduchá organizace dokázaly zorientovat včelaře správným směrem. S relativně nízkými náklady se tak podařilo plošné vyšetření včelstev na MVP a současně se výrazně zvýšilo povědomí včelařské veřejnosti o MVP a nutnosti prevence.

Dlužno dodat, že finanční zdroje na realizaci preventivních akcí poskytl ve všech třech ročnících Středočeský kraj. Ten tak ušetřil eráru potenciálně mnohem vyšší náklady na sanaci epidemie MVP, která mohla vypuknout, kdyby neznámá ohniska nebyla včas odhalena. Středočeši tak příslovečně zabili dvě mouchy jednou ranou. Dokázali odhalit a sanovat nová neznámá ohniska MVP a současně pomohli sami sobě, když s relativně nízkým rozpočtem dokázali to, na co se v kase státní správy za dlouhé roky nenašly prostředky.

Když dva dělají totéž, není to totéž

Poradna MVP přinesla i zajímavou zpětnou vazbu, která ukazuje další přednosti kampaně Hrr na mor. Na rozdíl od vyšetření organizovaných v jiných krajích měli Středočeši možnost objednat si individuální protokol o vyšetření na MVP za výhodnou cenu, a nemuseli tak posílat zvlášť vzorek na plošné vyšetření a zvlášť vzorek na vyšetření pro vlastní potřebu. Navíc díky dohodě s KVS Středočeského kraje uznávají inspektoráty SVS hromadné protokoly o vyšetření v rámci kampaně Hrr na mor, takže pro přesuny včelstev v rámci kraje nebylo nutné vyřizovat další doklad.

Na Poradnu MVP se obraceli také včelařští funkcionáři z jiných krajů s tím, jak je možné, že ve středních Čechách jsou vypláceny náhrady nákladů za sběr vzorků, zatímco u nich to nejde. Kouzlo je skryto v promyšlené koncepci svépomocné akce. Kolegové odjinud se přitom vyjadřovali pochvalně i k systému komunikace a organizace prostřednictvím webových stránek.

Za zmínku stojí i to, že kampani Hrr na mor nakonec vděčí všichni, kdo používají pro zpracování vzorků CIS, za iniciování vzniku nového modulu pro zpracování žádanek na speciální vyšetření v této užitečné softwarové aplikaci.

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění

I na té nejzářivější věci se však najde smítko, které její lesk může poškodit. V rámci Poradny MVP jsme zaznamenali jedinou negativní reakci. Včelař se na Poradnu MVP obrátil s dotazem, jak je možné, že ani po dvou měsících nedostal protokol o vyšetření. Ukázalo se, že si o žádný protokol vůbec nepožádal a nekontaktoval ani sběrné místo, kam odevzdal svůj vzorek na vyšetření a kde už v té době výsledky vyšetření byly déle než měsíc k dispozici. Vůbec se totiž nenamáhal přečíst si propozice akce. To mu však nebránilo nadávat na organizaci kampaně a urážet její organizátory. Nedlouho poté volal vyděšený zřizovatel dotčeného sběrného místa, mimochodem velmi zasloužilý, ochotný a vstřícný člověk, zda neudělal něco špatně. Právě totiž absolvoval nepříjemný telefonát od téhož včelaře, který se neurvale dožadoval zaslání protokolu. V klidu jsme se dohodli na řešení a považovali jsme záležitost za vyřízenou.

Ani ne za týden se na organizátory kampaně obrátila úřednice z krajského úřadu která dostala k vyřízení dopis od zmiňovaného včelaře s řadou velmi detailních dotazů týkajících se kampaně. Odpověď na většinu z nich si mohl pisatel najít na webových stránkách kampaně, kam jsme ho hned na začátku odkázali. Na některé dotazy však nebyla úřednice vůbec schopna odpovědět, protože zacházely do takových detailů, že o nich ani nemohla nic vědět. A na některé dotazy pak odpověď ani neexistovala, protože kampaň ještě nebyla uzavřena. Aby úřad mohl záležitost v zákonné lhůtě vyřídit, požádal

0 spolupráci realizační tým kampaně. Od-pověďzabrala několika lidem pěkných pár hodin, přitom stačilo, aby si „zvědavec“ přečetl necelou jednu stránku základních propozic akce, do které se sám dobrovolné přihlásil. K čemu jsou mu informace, které požadoval, je ve hvězdách.

Hrr na mor 2020 v číslech

Letošní počty vyšetřených vzorků v jednotlivých okresech jsou názorně zobrazeny v mapce, tabulka pak přináší přehlednou statistiku v souhrnu za tři roky.

Ve třetím ročníku plošného profylaktického screeningu moru včelího plodu bylo oproti roku 2019 celkově vyšetřeno méně vzorků. Zájem však byl vyšší než v prvním ročníku v roce 2018. Příčiny, proč nebylo v roce 2020 dosaženo stanoveného cíle 2 500 vyšetřených vzorků, jsou tři.

Přípravu třetího ročníku zbrzdila skutečnost, že definitivní rozhodnutí o poskytnutí dotace dostal realizační tým o téměř dva měsíce později než v předchozích dvou letech. To ovlivnilo komunikační část kampaně před jejím zahájením, což se nemohlo neodrazit na informovanosti a připravenosti středočeských včelařů. Dále se do akce nezapojili včelaři v ochranných pásmech MVP, protože jejich včelstva byla vyšetřována již v rámci vyhlášených mimořádných veterinárních opatření. A konečný počet odevzdaných vzorků ovlivnila

1 celostátní koronavirová karanténa, jejíž vyhlášení bylo v souběhu s vyvrcholením naší kampaně. Nepochybně tak odvedla pozornost včelařů od jedné nebezpečné nákazy k druhé, ale vlastní zdraví je samozřejmě přednější.

Středočeští včelaři na konci cesty? Výsledky kampaně Hrr na mor 2020 naznačují určitý předěl. Dá se očekávat, že letošní krajské volby, ale i volby nových svazových orgánů a nakonec i změna priorit v souvislosti s překonáváním ekonomických následků koronavirové krize způsobí, že minimálně v následujícím roce nebudou finanční prostředky na realizaci dalšího kola preventivní akce proti MVP v kraji.

Ale to vůbec nevadí. Středočeši dostali MVP na svém území pod kontrolu a mnoho se pří tom naučili. Rozhodně jsou nyní mnohem lépe připraveni na boj s nebezpečnou nákazou včel, podobně jako očkování připraví tělo na boj s nemocí. Důležité je, abychom nezapomněli na prevenci a na to, že i očkování je čas od času dobré zopakovat.

Z časopisu včelařství a realizační tým 00 Kladno Rosťa Ovčarik, hlavní koordinátor projektu