Včelařské
potřeby

Včelařské potřeby

Včelařské prodejny:
PRAHA
RADVÁNOVICE

Adresa sídla:
JaHan s.r.o. Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191

Email:
objednavky@vceliobchod.cz

Telefon:
+420 724 937 999

×
 x 

Košík je prázdný

Přihlášení

nebo

Dotazy v včelařství 19/11

A ještě k dotaci l.D

Reaguji na váš článek ve Včelařství 10/2019, týkající se výplaty dotací. Připouštíte možnost výplaty dotace i na účet žadatele. Pokud přistoupíme na tuto možnost, jak prokážeme, že dotace byla žadateli předána? Při současném stavu, tedy podpisem do seznamu buď žadatele, či jím pověřené osoby, je to jasné. Máme zkušenosti z kontroly podpisů na seznamech dotací, požadavků na správnou plnou moc a nyní lze poslat peníze bezhotovostně bez podpisu? Každý rok nás školíte, že formulář Plné moci musí být pouze ten ze Včelařství, kontrolujete nám pravost podpisů na Seznamu dotací a nyní připouštíte variantu, že k dotačnímu Seznamu připojíme výpis z našeho spolkového účtu, kde budou uvedeny převody částek na jakási anonymní čísla účtů, možná s uvedením jmen žadatelů. Pokud ČSV bude tento postup akceptovat, nemáme problém. Chceme jen mít jistotu, že po odeslání podkladů nenastane hon na následné prokázání, že dotace doputovaly na správná místa.

Podrobný postup vykazování obdržených plateb prováděných bezhotovostně jsem získala z naší svazové účtárny, která má bohaté praktické zkušenosti s administrací dotace l.D: Včelař (člen i nečlen) si žádá o dotaci na formuláři žádosti „Příloha k žádosti dotačního programu 1. D. Podpora včelařství“. Součástí žádosti je i čestné prohlášení, které podepisuje včelař (tím odpovídá za správně vyplněné a úplné údaje).

Pokud si uvede na žádost číslo účtu, je možné zadat na kartě včelaře do programu CIS a zaškrtnout „Posílat dotaci na účet“. Při tisku výplatních seznamů se v kolonce podpis včelaře vytiskne číslo účtu z jeho žádosti. K seznamu pak ZO přikládá kopii bankovního výpisu s platbou pro včelaře. Na kopii výpisu označí řádek, ke kterému platba patří. Pokud by si včelař stěžoval, že nedostal dotaci, tak se bude kontrolovat žádost včelaře, jaké uvedl údaje, výplatní seznam, výpis banky ZO. Všechny tyto doklady jsou uloženy u ZO po dobu 10 let. Stejně se postupovalo i u výplaty dotace poštovní poukázkou. Do kolonky podpis včelaře se napsala poznámka výplata poštovní poukázkou a přikládala se kopie útržku poštovní poukázky. K uvedenému je třeba připomenout, že ZO si sama určuje, jakým způsobem bude vyplacena dotace, zda vyhoví požadavku žadatele poslat dotaci na jeho účet. O této problematice jsem psala v minulém čísle Včelařství.

Podal jsem žádost o dotaci l.D poštou doporučeně na adresu základní organizace. Sídlo ZO je na našem obecním úřadě. Tuto adresu jsem si zjistil ve spolkovém rejstříku. Dopis mi však přišel zpět s poznámkou nevyzvednuto. Termín podání žádosti je pryč. Co mám dělat?

Toto je problém přibližně posledních dvou až tří let, kdy je zde trend, že sídlo organizace nechtějí mít její funkcionáři na adresách svých bydlišť. Tam, kde je dlouhodobá dobrá spolupráce místní základní organizace s obcí, obce umožňují, aby základní organizace měly svá sídla na jejich adresách. Problém je však v tom, že schránky na obecních úřadech nevybírají. A tak se může stát a stává se, že řádně a včas podaná žádost o dotaci není vyzvednuta a není zahrnuta do souhrnné žádosti. To je pak důvodem oprávněné stížnosti žadatele, které musíme vyhovět.

Oficiální sídlo organizace je to, které je uvedeno ve spolkovém rejstříku. V této souvislosti apeluji na tyto základní organizace se sídlem na adrese obecního nebo městského úřadu, aby své schránky pravidelně kontrolovaly a vybíraly. Mohou tam doputovat i jiná, např. úřední podání, třeba i rozhodnutí státních orgánů. Nevyzvednutím se pak ZO vystavuje mnohem většímu problému. Protože nevyzvednutí úřední zásilky neznamená, že když nic nevím, tak se nic neděje. Platí zde fikce doručení a bez ohledu na to, jestli se ZO o obsílce dozvěděla, má to následky, a někdy velmi nepříjemné.

Prosíme o radu, co máme dělat. Máme podezření, že jeden včelař, pan B., který má včelstva na našem území, ale není náš člen, dostatečně nenakrmil včelstva a jeho včely vykrádají jiná včelstva našich Členů. Tento včelař s námi nespolupracuje, ani nežádal potvrzení, že u nás nežádá o dotaci na včelstva. Ani měl neodevzdává přes nás. Je možná nějaká kontrola, zda včelstva nakrmil, a tudíž má oprávněnou žádost o dotaci?

Dotaz má dvě části. K problematice potvrzení dotace l.D a odevzdání měli:

Dotaci vyplácí mateřská organizace ZO K. Protože však má pan B. umístěno podle CIS 15 včelstev na území ZO D., je povinností žadatele předložit potvrzení ZO D., že skutečně tento počet včelstev a v předepsané síle na jejich území je a že

O dotaci u nich nežádá. Funkcionáři ZO D. mají právo si stav včelstev u žadatele ověřit. Bez tohoto potvrzení nemůže mateřská ZO K. dotaci vyplatit. Pan B. má sedm včelstev

1 v obvodu ZO V. Tam je situace stejná. Je nutné, aby dotčené základní organizace v této záležitosti spolupracovaly a dodržely podmínky dotace.
Co se týče odevzdání měli, chovatel má podle Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace povinnost odevzdat směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na všech stanovištích k vyšetření do 15. 2. Ale již není nařízeno, jestli má směsné vzorky měli odevzdat sám, prostřednictvím ZO, v jejímž obvodu včelstva jsou, nebo prostřednictvím mateřské ZO. V rámci služeb našim členům měl za své členy posílá do akreditované laboratoře základní organizace. Pokud této služby v místě stanoviště včelstev chovatel nevyužije, je slušností a výrazem dobré spolupráce z hlediska zachování dobrého zdravotního stavu včel v dané lokalitě organizaci o výsledcích vyšetřeni měli odebrané ze včelstev nacházejících se na jejím území informovat.

z časopisu včelařství Mgr. Jarmila Machová

Máme dostatek mezistěn skladem i bez nutnosti měnit za vosk.

Včelařské potřeby vhodné pro EU dotace 2021. Vosk nově vykupujeme i přímo z vašeho domova. Více zde!

Novinky a aktuality

Vzhledem k požadavkům našich zákazníků zvyšujeme výkupní cenu vosku na 210 Kč/kg. Výměna mezistěn za 35 Kč/kg. Mezistěny jsou vyráběny výhradně v České republice z vosku, který vykoupíme od českých včelařů.


TOP