Včelařské
potřeby

Včelařské potřeby

Včelařské prodejny:
PRAHA
RADVÁNOVICE

Adresa sídla:
JaHan s.r.o. Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00 IČO: 24816191, DIČ: CZ24816191

Email:
objednavky@vceliobchod.cz

Telefon:
+420 724 937 999

×
 x 

Košík je prázdný

Mladí včelařící - budoucnost českého včelařství

Jedním z účelů Českého svazu včelařů, z.s., je (viz Stanovy, čl.4/b) působit na výchovu a zapojování mládeže do včelařské činnosti.“ Na to, jak se tento bod daří plnit, se můžeme podívat hned z několika hledisek.

V celém světě obdivovanou aktivitou jsou včelařské kroužky mládeže (VKM), které mají v České republice dlouholetou tradici. Tisíce dnešních včelařů prošly ve svém dětství některým z těchto kroužků, kde se pod dohledem obětavých a zkušených vedoucích poprvé seznamovali s životem včel i se základy péče o tyto nenahraditelné opy-lovače. Český svaz včelařů, z.s., eviduje 206 VKM, které navštěvuje 1806 dětí školního věku - viz přiložená tabulka počtu VKM a počtu mladých včelaříků v jednotlivých krajích naší republiky.

Přibližně 2/3 těchto kroužků mají za svého zřizovatele některou základní organizaci ČSV, z.s. Ty ostatní jsou založeny jinou právnickou osobou - např. školou, církví, domem dětí a mládeže, skautskou organizací nebo jiným zájmovým spolkem. Na první pohled by se mohlo zdát, že pozvolna stoupající počet VKM je dostatečný. Pokud tato čísla ale porovnáme s některými jinými spolky, uvidíme vše v trochu jiném světle.

Například Český rybářský svaz, který má v České republice 483 základní organizace, je zřizovatelem hned 497 kroužků mladých rybářů (některé velké ZO ČRS mají i více těchto kroužků). V Českém svazu včelařů, z.s., je zřizovatelem VKM přibližně jen každá desátá základní organizace.

Jeto hodně, nebo málo?

Český svaz včelařů nejen vede centrální evidenci všech kroužků včelařské mládeže, ale stará se i o vzdělávání jejich vedoucích. To se děje v součinnosti se SOUV-WS Na-savrky, kde se každý z vedoucích VKM může účastnit jednou za rok víkendového vzdělávacího semináře. Další pomocí vedoucím kroužků je poskytování metodických materiálů či vzdělávacích pomůcek. Jejich výroba a distribuce je však závislá na finančních prostředcích přidělených z centrálního svazového rozpočtu, takže například za poslední dva roky vedoucí kroužků neobdrželi z výše uvedeného prakticky nic. Komise pro práci s mládeží, která se stará o tuto oblast, alespoň novým vedoucím kopírovala dříve vytvořené a vydané vzdělávací materiály a rozdávala „zbytky starých zásob“. Logistické zajištění kroužků a další vzdělávání vedoucích je tak ponecháno na jejich zřizovatelích. Úroveň činnosti je i z tohoto důvodu u každého VKM rozdílná. Tu můžeme nepřímo „porovnávat“ například z výsledků celostátní soutěže VKM O putovní pohár ministerstva zemědělství, nebo z výsledků celostátní vědomostní soutěže Zlatá včela, která má tradici dlouhou několik desítek let. Právě příprava dětí na oblastní kola Zlaté včely bývá celoroční klíčovou náplní a fungující motivací pro činnost mnoha kroužků. Organizace oblastních kol a celostátního finále této soutěže je proto významnou aktivitou Českého svazu včelařů, z.s.

Všem vedoucím včelařských kroužků, organizátorům oblastních kol Zlaté včely, členům komise pro mládež i osvíceným • ZO ČSV, z.s., které svým VKM při výchově mladých včelaříků pomáhají, patří veliké poděkování!

Jiří Cafourek, předseda Komise pro práci s mládeží ČSV, z.s.

 

 

Partneři

VČELIN - VČELařská INzerce
Včelařská inzerce
Informace o Včelařství
Včelařské potřeby a prodejna
Včelařská inzerce
Eshop zemědělské potřeby

JAK NA DOTACE? Máme dostatek mezistěn skladem i bez nutnosti měnit za vosk.

Včelařské potřeby vhodné pro EU dotace 2016. Vykupujeme vosk za 190 Kč/kg a měníme za mezistěny s doplatkem 30 Kč/kg. Vosk nově vykupujeme i přímo z vašeho domova. Více zde!

Novinky a aktuality

Vzhledem k požadavkům našich zákazníků zvyšujeme výkupní cenu vosku na 210 Kč/kg. Výměna mezistěn za 35 Kč/kg. Mezistěny jsou vyráběny výhradně v České republice z vosku, který vykoupíme od českých včelařů.


TOP