Zpět na: Včelařské pomůcky

Nelkenöl - Hřebíčkový olej 20 ml

82,00 Kč
bez DPH: 67,77 Kč

Dostupnost: skladem
Kód zboží: 7355
Hřebíčkový olej k odpuzení včel. Lahvička s kapátkem 20ml
Hřebíčkový olej k odpuzení včel. Lahvička s kapátkem 20ml

ES č.: 284-638-7 eugenol, beta karyofylen

Upozornění na nebezpečí:
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být smrtelný.
Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Způsobuje vážné podráždění očí.

Bezpečnostní instrukce:
Držte mimo dosah dětí!
Vyvarujte se vdechování plynu/mlhy/pár/aerosolů.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte a vyperte kontaminovaný oděv. nosit ochranný oděv.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc.
PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Nevyvolávejte zvracení.

Hodnocení

Zatím zde není žádné hodnocení tohoto produktu.

Musíte se přihlásit, abyste mohli hodnotit. Přihlásit se

Naposledy navštíveno

Nelkenöl - Hřebíčkový olej 20 mlNelkenöl - Hřebíčkový olej 20 ml
82,00 Kč

Dostupnost: skladem